Program

18 MART PERŞEMBE
A SALONU
20:00-21:30 Açılış Konuşmaları
Özlem Moraloğlu Tekin (Ankara Şehir H. Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi)
Victor Gomel (Emekli Öğretim Üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Eski Başkanı, British Columbia Üniversitesi  Vancouver BC, Kanada)
Mehmet Ali Gülçelik (Sağlık Bilimleri Üni. Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı)
Cevdet Erdöl (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü)
19 MART CUMA
A SALONU
09.00-12.20 İnteraktif Cerrahi Sunumlar

Oturum Başkanları:
Yakup Kumtepe, Bülent Urman, Polat Dursun, İlker Selçuk
09.00-09.20 Robotik pelvik paraaortik lenf adenektomi / Mete Güngör
09.20-09.40 Laparoskopik ekstraperitoneal paraaortik lenfadenektomi / Ignacio Zapardiel
09.40-10.00 Laparoskopik myomektomi / Gazi Yıldırım
10.00-10.20 Histeroskopi / Osama Shawki
10.20-10.40 Over kanserinde üst abdominal cerrahi / Nejat Özgül
10.40-11.00 Plasenta perkretaya bağlı vena cava inferiora uzanan ovaryan ven trombozu / Elif Gül Yapar Eyi
11.00-11.20 Vajinal SSLP + McCall culdoplasti / Melike Doğanay
11.20-11.40 TVT-TOT / Orhan Aksakal
11.40-12.00 Vasa previa, Ablasyo plasenta, Plasenta Akreta Spektrumu / Dilek Şahin
12.00-12:20 Laparoskopik lateral mesh süspansiyonu / H.Levent Keskin
12.20-12.30 Öğle Arası
12:30-13:00 UYDU SEMPOZYUMU: (Medtronic)

Oturum Başkanı: Cem Atabekoğlu
Konuşmacı: Nafiye Yılmaz

İntrauterin patolojilerde mekanik morselasyon sistemlerinin kullanımı
13.30-14.55 Jinekolojik Onkoloji Oturumu- 1

Oturum Başkanları:
Fırat Ortaç, A. Taner Turan, Bülent Özdal
13.30-13.45 İleri evre over kanserinde primer cerrahi ile neoadjuvan kemoterapi-interval sitoredüktif cerrahi sonuçları / Ali Ayhan
13.45-14.00 Rekürren over kanserinde cerrahi için hasta seçimi / Çağatay Taşkıran
14.00-14.15 Over kanseri tedavisindeki gelişmeler, PARP inhibitörleri ve Bevacizumab / Mehmet Ali Şendur
14.15-14.30 Sinir koruyucu radikal histerektomi tekniği, anatomi ve paradigmalar / M. Zelal Muallem
14.30-14.45 COVID-19 pandemi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisi / Murat Öz
14.45-14.55 Tartışma
14.55-15.00 Ara
15.00-16.45 Jinekolojik Onkoloji Oturumu - 2

Oturum Başkanları:
Ali Haberal, Kunter Yüce, Hakan Yalçın
15.00-15.15 Endometrium kanseri yönetiminde sentinel lenf nodu prosedürü / Salih Taşkın
15.15-15.30 Ailesel jinekolojik kanserlerde profilaktik cerrahi yaklaşımlar / M. Anıl Onan
15.30-15.45 Servikal kanser taraması ve önlenmesi / Murat Gültekin
15.45-16.00 Jinekolojik kanserlerde fertilite koruyucu yaklaşım / Fuat Demirkıran
16.00-16.15 Minimal invaziv radikal histerektomi: son güncelleme / Pedro Ramirez
16.15-16.30 Over kanserinde lenfadenektominin yeri / M. Faruk Köse
16.30-16.45 Tartışma
B SALONU
09.00-09.30 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
Fuat Emre Canpolat, Gözde Kanmaz, Suna Oğuz
 
09:00 - 09:05 SS-001 Aslıhan Köse Çetinkaya Canlandırma Uygulanan Yenidoğanlarda Çekirdekli Eritrosit Düzeylerinin Değerlendirilmesi
09:05 - 09:10 SS-002 Sarkhan Elbayiyev Preterm Bebeklerde Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması
09:10 - 09:15 SS-003 Nazmiye Bengü Karaçağlar Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Geç Neonatal Sepsisin Nörogelişimsel Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi
09:15 - 09:20 SS-004 Şehribanu Işık Zekai Tahir Burak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2018 Dönemi Mortalite Analizi ve Galan Roosen Sınıflamasına Göre Dağılımı
09:20 - 09:25 SS-005 Pelin Dogan Preterm infanlarda geç sepsis tanısında eritrosit dağılım genişliği/platelet oranının (RPO) rolü
09.40-10.10 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
Sabriye Korkut, Sara Erol
 
09:40 - 09:45 SS-006 Cüneyt Tayman Ulusal Anket Çalışması; Yenidoğan Hekimlerinin Hedefe Yönelik Ekokardiografi Kullanımı ve Bakışı
09:45 - 09:50 SS-007 Melek Büyükeren Yenidoğan Geçici Takipnesi ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Bebeklerde Sağlıklı Bebeklere Göre İdrar Bisfenol A Düzeyinin Kıyaslanması
09:50 - 09:55 SS-008 Aybüke Yazıcı Erken Membran Rüptürü: Prematüre Bebeklerde Neonatal Sonuçları Nasıl Etkiler?
09:55 - 10:00 SS-009 Ebru Yücesoy Bağdiken Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Fungal Enfeksiyonlar: 3 Yıllık Deneyim
10:00 - 10:05 SS-010 İpek Güney Varal Prematüre Bebeklerde Geç Başlangıçlı Sepsis Tanısında Trombosit Sayısı (PLT), Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve MPV/Trombosit Oranının (MPR) Değerlendirilmesi
10.20-10.50 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
H. İbrahim Yakut, Ali Ulaş Tuğcu
 
10:20 - 10:25 SS-011 Gökçe Çıplak COVİD-19 Pandemisinin Üçüncü Basamak Referans Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Prematüre Bebek Yatış Sıklığı Üzerine Etkisi
10:25 - 10:30 SS-012 Gökçe Çıplak Gebelik haftası 30’dan küçük prematüre bebeklerde cinsiyetin morbiditeler, mortalite ve serebral palsi gelişimi üzerine etkisi
10:30 - 10:35 SS-013 Sabriye Korkut Diyabetik anne bebeklerinde taburculukta sadece anne sütüyle beslenme oranlarının araştırılması
10:35 - 10:40 SS-014 Nihan Tufan Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iki yıl boyunca takip edilen prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite verileri ve bunları etkileyen faktörler
10:40 - 10:45 SS-015 Aybüke Yazıcı Bronkopulmoner displazi tanılı preterm bebeklerde nörogelişimsel bozukluğa etki eden faktörler
11.00-12.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Berna Seçkin, Emre Özgü
 
11:00 - 11:05 SS-016 Fırat Ersan Fetal hidropsa yol açmış supraventriküler taşikardinin flekainide dramatik cevabı: Olgu Sunumu
11:10 - 11:15 SS-018 Kemine Uzel Kronik uterus rüptürü
11:15 - 11:20 SS-019 Fatma Aslıhan Kara Endometrium Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
11:20 - 11:25 SS-020 Güray Tuna Gebelikte akut çölyak krizi olgusu
11:25 - 11:30 SS-021 Nevin Tüten Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda ultrasonografik fetal ağırlık tahmininin doğruluğunu etkileyen faktörler
11:30 - 11:35 SS-022 Nedim Tokgozoglu Erken evre endometriyal kanser ile karın duvarında lokalize endometrioid kanser
11:35 - 11:40 SS-023 Mehmet Sait Bakır adenosquamous uterin servikal kanserli hastalarin ozellikleri ve klinik yonetimi
11:40 - 11:45 SS-024 Özer Birge Lokal ileri ve Metastatik Serviks Uteri Kanserinde HPV ve Sitolojik Taramanın Önemi
11:50 - 11:55 SS-026 Türkan Gürsu Adjuvant therapy for Stage IA Uterine Serous Papiilary Carcinomas without myometrial invasion: A must or a myth?
11:55 - 12:00 SS-027 Burak Elmas Üçüncü Trimester Gebede Uterus torsiyonu: Olgu sunumu
12:05 - 12:10 SS-028 Adeviye Elçi Atilgan Transvaginal Natural Orifis Transluminal Endoskopik Cerrahi (vNOTES) ile histerektomi ve salfingooferektomi üzerine ilk deneyimlerimiz
12:10 - 12:15 SS-029 Tuğba Özcan Aydın Komorbiditesi olan anormal uterin kanamalı iki olgunun histeroskopik endometriyal ablasyon ile başarılı tedavisi
12:15 - 12:20 SS-030 Burak Ersak Risk Factors for Endometrial Hyperplasia Concomitant Endometrial Polyps in Post-menopausal Women
13.00-14.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Yeşim Bayoğlu Tekin, Osman Türkmen
 
13:00 - 13:05 SS-031 Mehmet Can Keven Son Trimester Gebelerde Rekto-vajinal florada Grup B Streptokok Taşıyıcılığı Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
13:05 - 13:10 SS-032 Özgün Ceylan Obstetrik Hastalarda Dissemine İntravasküler Koagulasyon: Maternal Ve Fetal Sonuçları
13:10 - 13:15 SS-033 Zübeyde Aytufan Hipogonadotropik Hipogonadizmli Olgularda Gebeliği Etkileyen Faktörler
13:15 - 13:20 SS-034 Bedih Balkan Sezaryen Anestezisi için intratekal uygulanan farklı dozlarda levobupivakain ve fentanil kombinasyonun annenin hemodinamisine ve bebeğin apgar skoruna etkisi
13:20 - 13:25 SS-035 Tuğba Özcan Aydın CA 125 yüksekliğinde fibrom ve endometriozis birlikteliği
13:25 - 13:30 SS-036 Gül Nihal Büyük The impact of COVID 19 Pandemic on pregnancy outcomes of ART cycles
13:30 - 13:35 SS-037 Selver Kübra Akkaya Covid 19 Pandemisinin Gebelerin Antenatal Takip Başvurularına Etkisi
13:35 - 13:40 SS-038 Mehmet Can Keven Fetal İntrakranial Kanama Olgu Sunumu
13:40 - 13:45 SS-039 Bedri Sakcak Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi
13:45 - 13:50 SS-040 Muradiye Yıldırım İnfertil hastalarda histerosalpingografinin değerliliğinin laparoskopik ve histeroskopik bulgularla karşılaştırılması
13:50 - 13:55 SS-041 Esin Merve Erol Koç Diagnosis of vasa previa via ultrasonography
13:55 - 14:00 SS-042 Şükran Kozalı Uzun Gebeliğin intrahepatik kolestazında tiyol/disülfid homeostazisi ve perinatal sonuçlara etkisi
14:00 - 14:05 SS-043 Deniz Oluklu Effect of uterine fibroids on maternal and fetal outcomes during pregnancy
14:05 - 14:10 SS-044 Dilek Menekşe Beşer Antenatal Bakım Almayan Sığınmacı Gebelerin Maternal ve Neonatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
14:10 - 14:15 SS-045 Derya Uyan Hendem Apikal pelvik organ prolapsusu tedavisinde Sakrospinöz Fiksasyon ve Abdominal Sakrokolpopeksi cerrahilerinin sonuçlarının karşılaştırması
14.45-16.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Niyazi Tuğ, Ülkü Özmen
 
14:45 - 14:50 SS-046 Tuğba Özcan Aydın Nadir Bir Olgu Sunumu; İntrauterin Araca Rağmen Spontan Dördüz Gebeliğin Preterm Doğum Eylemi İle Sonuçlanması
14:50 - 14:55 SS-047 Kemal Dinç Reprodüktif Dönemde Vajinal Kültürlerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
14:55 - 15:00 SS-048 Mustafa Şahin Açıklanamayan İnfertil Olgularda Over Rezervinin Değerlendirilmesi
15:00 - 15:05 SS-049 Sevil Kiremitli İzole oligohidroamniyozda dinamik tiyol/disülfit dengesi ve iskemik modifiye albumin seviyeleri
15:05 - 15:10 SS-050 Tuğba Özcan Aydın Gebelikte akut batına neden olan izole tubal torsiyon vakası
15:10 - 15:15 SS-051 Fatma Nur Koyun Effect of serum vaspin level on Idiopathic Premature Ovarian Insufficiency (POI)
15:15 - 15:20 SS-052 Aslıhan Coşkun Maternal Antropometrik Özellikler ile Doğum Deneyimleri Arasındaki İlişki
15:20 - 15:25 SS-053 Işık Kaban Maternal Vitamin D Deficiency in First Trimester
15:25 - 15:30 SS-054 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç A Case of Pulmonary Embolism Mimicking COVID-19 in Pregnancy
15:30 - 15:35 SS-055 Ayşe Rabia Şenkaya Bariatrik cerrahi sonrası gebelik yönetimi: Olgu Sunumu
15:35 - 15:40 SS-056 Orhan Altinboga HELLP sendromu prognozunun öngörüsünde laboratuvar parametrelerinin değerlendirilmesi
15:40 - 15:45 SS-057 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Pratiğinde Femoral Sinir
15:45 - 15:50 SS-058 Tuğba Gürbüz Polikistik over sendromu fenotiplerinin klinik, biyokimyasal ve hormonal değerlerinin karşılaştırılması
15:50 - 15:55 SS-059 Şule Göncü Ayhan D-Dimer düzeyinin gebelerde COVİD-19 seyrindeki önemi
15:55 - 16:00 SS-060 Selim Akkaya Peptic ulcer perforation after cesarean section; case report
16.30-18.00 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Esengül Türkyılmaz, Raziye Desdicioğlu
 
16:30 - 16:35 SS-061 Burak Ersak İleri evre over kanseri vakasında kardiyofrenik lenf nodu rezeksiyonu
16:35 - 16:40 SS-062 Sinem Ayşe Duru Çöteli Conservative management without operation of a patient with Surgicel® mimicking tumor recurrence
16:40 - 16:45 SS-063 Yaprak Üstün Does Tenaskın-C Level change ın patıents wıth Polycystıc over syndrome, Polycstıc over appearence and Healthy peoples ?
16:45 - 16:50 SS-064 Murat Ekmez Office based endometrial sampling results for premenopausal women with abnormal uterine bleeding
16:50 - 16:55 SS-065 Tunay Kiremitli Endometrium kanseri ile karışabilen nadir bir patoloji: Xanthogranulomatous Endometritis
16:55 - 17:00 SS-066 Fatma Nurgül Taşgöz Benign Metastasizing Leiomyomatozis
17:00 - 17:05 SS-067 Esra Can Maternal and fetal outcomes of pregnant women applying to the Adolescent Outpatient Clinic: Two-year results
17:05 - 17:10 SS-068 Murat Yassa Metotreksat Tedavisi Sonrası Laparoskopi ile Tedavi Edilen İnterstisyel Ektopik Gebelik Vakası
17:10 - 17:15 SS-069 Fatih Kılıç Overyan steroid hücreli tümör: Nadir bir olgu
17:15 - 17:20 SS-070 Betül Yakıştıran Eosinopeni preterm prematür membran rüptürü olguları takibinde önemli midir?
17:20 - 17:25 SS-071 Mehmet Bayrak Jinekolojik Onkoloji kliniğinde opere edilen hastaların retrospektif analizi: Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalarda morbidite oranları artıyor mu?
17:25 - 17:30 SS-072 Seyit Ahmet Erol COVID-19 pozitif gebe kadınlarda kan grupları ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
17:30 - 17:35 SS-073 Refaettin Şahin İleri Evre Endometrium Karsinomunda Sitoredüktif Cerrahinin Yeri
17:35 - 17:40 SS-074 Zeynep Gedik Özköse İkinci trimester maternal serum alfa feto protein (AFP) yüksekliği ve ultrasonografik sonuçlar
17:40 - 17:45 SS-075 Cevat Rıfat Cündübey Investigation of Caesarean Deliveries over the years; using the Robson ten groups classifacition system
18.15-19.45 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Meryem Kuru Pekcan, Murat Taş
 
18:15 - 18:20 SS-076 Esra Uyar Türkyılmaz Sezaryen operasyonu geçirecek gebelerden doğum eylemi başlayan ve başlamayanların mallampati skorlamasının karşılaştırılması
18:20 - 18:25 SS-077 Zehra Öztürk Başarır Evaluation of positive peritoneal cytology with grade of the lesion compared with the FIGO stage (1988/2009 change) in the endometrium cancer
18:25 - 18:30 SS-078 Nefise Nazlı Yenigül IVF/ICSI döngülerinde GnRH antagonist protokolü ile tedavi edilen düşük over rezervli genç kadınlarda LH takviyesinin önemi
18:30 - 18:35 SS-079 Abdurrahman Alp Tokalıoğlu Rekürren Ovaryan Adult Granulosa Hücreli Tümör Olgusu: Üreter Rezeksiyonu ve Üreteroneosistostomi
18:35 - 18:40 SS-080 Yağmur Soykan Contralateral Inguinal Lymph Node Metastasis Both Breast and Ovarian Carcinoma: A Rare Case Report
18:40 - 18:45 SS-081 Güler Silov Yolk Sac Tümörü Olan Pediyatrik Olgunun FDG PET / BT İle Değerlendirmesi
18:45 - 18:50 SS-082 Gülin Feykan Yeğin Factors affecting the difference between estimation of gestational age according to last menstrual period and early ultrasonography
18:50 - 18:55 SS-083 Ömer Hamid Yumuşak Gebeliğin 3. Trimesterinde Over Torsiyonu: Olgu Sunumu
18:55 - 19:00 SS-084 Ezgi Turgut Covid-19 olan ve erken gebelik kaybı gelişen gebelerde laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
19:00 - 19:05 SS-085 Barış Çıplak COVID-19 Pozitif Eklamptik Bir Gebede Posterior Reversibl Lökoensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu
19:05 - 19:10 SS-086 Gizem Durmaz Can First Trimester Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Predict Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy?
19:10 - 19:15 SS-087 Ali Taner Anuk Ablasyo Plasenta Tanısı Alan Hastalarda Doğum Öncesi Fibrinojen Düzeyinin Maternal ve Neonatal Sonuçlarla İlişkisi
19:15 - 19:20 SS-088 Berke Yesiltas Can Maternal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict Low Birth Weight in Preeclamptic Pregnants?
19:20 - 19:25 SS-089 Sadettin Oğuzhan Tutar Primer İnfertilite ve Disparoni Kliniği İle Başvuran Transvers Vajinal Septum Olgusu
19:25 - 19:30 SS-090 Fatma Tuba Engindeniz The Effect of Early Pregnancy Losses on Anxiety and Depression Levels of Women
   
20 MART CUMARTESİ
  A SALONU
09.00-10.25 Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite -PKOS-Endometriozis- Oturumu

Oturum Başkanları:
Gülnur Özakşit, Turan Çetin, Yılmaz Şahin
09.00-09.15 Polikistik over sendromunda tüm embriyoları dondurmanın zamanı geldi mi? Bülent Tıraş
09.15-09.30 PKOS - İnfertilite açısından tedavi yaklaşımları: Non-IVF ve IVF siklusları / Erol Tavmergen
09.30-09.45 Polikistik over sendromunda inositollerin yeri / Cavidan Gülerman
09.45-10.00 PKOS-Bir endokrinopati olarak uzun dönem sonuçları / Oya Gökmen
10.00-10.15 Endometrioziste infertilite açısından görüntüleme yöntemleri / Ayşe Seyhan
10.15-10.30 Endometrioziste infertilite için tedavi yaklaşımları: Medikal, cerrahi, IVF? / Erkut Attar
10.30-10.40 Tartışma
10.40-10.45 Ara
10.45-11.40 Luteal Faz Desteği

Oturum Başkanları
: Hüseyin Görkemli, Hüseyin Yeşilyurt, Serdar Dilbaz
10.45-11.00 Korpus Luteum Fizyolojisi-Histolojisi / İnci Kahyaoğlu
11.00-11.15 Luteal Faz Desteği-Güncel Yaklaşımlar / Hassan Sallam
11.15-11.30 Luteal Faz Desteği - Fresh Siklus- Frozen Siklus / Emre Pabuçcu
11.30-11.40 Tartışma
11.40-11.45 Ara
11.45-13.10 IVF Oturumu

Oturum Başkanları:
Timur Gürgan, İbrahim Polat, Şebnem Özyer
11.45-12.00 ART’de alternatif KOH uygulamaları / Murat Sönmezer
12.00-12.15 ART’de fertilite prezervasyonu stratejileri / Kutluk Oktay
12.15-12.30 ART’de onko fertilite ve klinik deneyimimiz / Nafiye Yılmaz
12.30-12.45 ART’de PGT: Kanıta dayalı uygulamalar / Muhterem Bahçe
12.45-13.00 ART’de günümüz ve gelecek / Mohamed Aboulghar
13.00-13.10 Tartışma
13.10-14.15 Ara
14.15-15.10 Androloji Oturumu: ART’de erkek faktöründe başarıyı artırıcı güncel yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Bülent Gülekli, Cem Fıçıcıoğlu, S. Temel Ceyhan
14.15-14.30 Embriyolog gözüyle IVF’de erkek faktörü / Ayten Türkkanı
14.30-14.45 TESE negatif hastanın tedavisi / Ahmet Hakan Haliloğlu
14.45-15.00 Klinisyen gözüyle ROSI uygulamaları klinik deneyim / Recai Pabuçcu
15.00-15.10 Tartışma
15.10-15.15 Ara
15.15-16.25 COVID-19 Oturumu

Oturum Başkanları: H. Levent Keskin, Aslınur Özkaya Parlakay, Atakan Tanacan
15.15-15.30 COVID-19 Tanı ve Tedavisi / Rahmet Güner
15.30-15.45 COVID-19’da gebelik ve fetus üzerine etkileri var mıdır? Gebelik takibi nasıl yapılmalıdır? Doğum ne zaman ve nasıl gerçekleştirilmelidir? / Özlem Moraloğlu Tekin
15.45-16.00 COVID-19 pozitif gebede yenidoğana yaklaşım / Elif Güler Kazancı
16.00-16.15 COVID-19’un erkek üreme sağlığı üzerine etkileri / Selahittin Çayan
16.15-16.25 Tartışma
16.25-16.30 Ara
17.00-18.30 Pelvik Ağrı ve Endometriozis Oturumu(International Pelvic Pain Society –IPPS Katkıları ile)

Oturum Başkanları:
Erkut Attar, Berna Dilbaz, Serkan Kahyaoğlu
17.00-17.15 KPA’da basitleştirilmiş hikaye alımı / Jorge Carillo
17.15-17.30 Vulvovajinal ağrıda güncel durum / Georgine Lamvu
17.30-17.45 Histerektomi sonrası persiste ağrı / Juan Diego Villegas
17.45-18.00 Endometriozis ilişkili ağrı: Eski şarkıya yeni kapak / Erkut Attar
18.00-18.15 Adolesan endometrioziste ağrı yönetimi / Ertan Sarıdoğan
18.15-18.30 Tartışma
   
  B SALONU
09.00-11.00 Klinik Pelvik Anatomi Kursu

Oturum Başkanları:
H. Levent Keskin, Murat Öz
  1. Pelvis Anatomisi / İlkan Tatar
  2. Klinik pelvik retroperitoneal anatomi / İlker Selçuk
  3. Ürolojik komplikasyonların yönetimi / Emre Huri
  4. İntestinal komplikasyonları yönetimi / Erdinç Çetinkaya
  5. Video eşliğinde pelvik diseksiyon / İlker Selçuk
11.00-13.00 Obstetrik Simülasyon Kursu

Oturum Başkanları:
Özlem Uzunlar, Mehmet Zeki Taner, Tuğba Ensari
  1.Omuz distosisi / Özlem Moraloğlu Tekin, Kübra Akkaya
  2. Eksternal sefalik versiyon / Sophia Webster
  3. Makat doğum / H.Levent Keskin
  4. Operatif doğum (Vakum ekstraksiyon ve Forseps uygulaması), / A. Seval Erdinç
  5. Postpartum kanama / Dilek Şahin
13.30-14.00 UYDU SEMPOZYUMU: Oosit Sayısı ve Başarı (MERCK)

Oturum Başkanı:
Oya Gökmen
Konuşmacı: Peter Humaidan
14.00-15.25 Obstetrik Kanama Oturumu

Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, Turhan Çağlar, Elif Gül Yapar Eyi
14.00-14.15 Obstetrik kanamada risk faktörleri ve maternal mortaliteyi azaltmaya yönelik stratejiler / Aykan Yücel
14.15-14.30 Plasenta akkretanın ağır formlarında tanı ve yaklaşım / Jose M. Palacios Jaraquemada
14.30-14.45 Plasenta akkreta spektrumunda tek aşamalı cerrahi-10 yılın deneyimi / Jose M. Palacios Jaraquemada
14.45-15.00 Obstetrik Kanamanın cerrahi yönetimi / İsmail Özdemir
15.00-15.15 Hipovolemik şok yönetiminde güncel durum / Namık Nebi Özcan
15.15-15.25 Tartışma
15.25-15.30 Ara
15.30-16.25 Uydu Sempozyumu, Obstetrik kanamalarda kan ve kan ürünleri kullanımı Fibrinojen Oturumu (CSL-BEHRING)

Oturum Başkanları: Volkan Kurtaran, Mete Gürol Uğur

Türkiye hasta kan yönetimi projesi ve fibrinojen / Berrin Günaydın
Postpartum kanamada fibrinojenin yeri ve vaka sunumları / Kenan Dolapçıoğlu
16.45-18.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Kadir Çetinkaya, Zehra Kurdoğlu
 
16:45 - 16:50 SS-091 Elif Canseven Human Chorionic Gonadotropin and Pregnancy-associated Plasma Protein-A Levels in Patients with First Trimester Hyperemesis Gravidarum
16:50 - 16:55 SS-092 Begüm Uzsezer Güler Determination of Risk Factors in Postmenopausal Endometrial Cancer and Evaluation of Accordance of Curettage Results with Final Pathology
16:55 - 17:00 SS-093 Şerife Işık Gebelik Sonrası Serebral Venöz Sinus Trombozu: Olgu Sunumu
17:00 - 17:05 SS-094 Sema Baki Yıldırım Kontraseptif Yöntemlerin Kadın Cinsel Fonksiyonlarına Etkisi
17:05 - 17:10 SS-095 Mehmet Ünsal İleri Evre Seröz Over Kanserinin Sitoredüktif Cerrahisinde Splenektomi ve Distal Pankreatektomi: Olgu Sunumu
17:10 - 17:15 SS-096 Filiz Halıcı Öztürk Calcarine fissure development in isolated mild ventriculomegaly
17:15 - 17:20 SS-097 Özge Özdemir The values of the First-Trimester PAPP-A and Free β-hCG Levels in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes
17:20 - 17:25 SS-098 Berkay Deyirmenci The Relationship Between Birth Weight and Inflammatory Markers in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus
17:25 - 17:30 SS-099 Emre Mat COVID-19 ile enfekte gebe; vertikal geçiş mümkün mü?: vaka sunumu
17:30 - 17:35 SS-100 Tuba Zengin Aksel Prognosis of grade 3 endometrioid endometrial carcinoma: is it a type I or type II endometrial cancer?
17:35 - 17:40 SS-101 Fatma Betül Avşar A case report of Congenital Bifid Labia Minora
17:40 - 17:45 SS-102 Burak Tatar Comparison of lymphadenectomy with laparoscopy versus laparotomy for the management of presumed early stage endometrial cancer
17:45 - 17:40 SS-103 Eda Özden Tokalıoğlu COVID-19 Tedavisinde Kullanılan ‘Lopinavir/Ritonavir’in, Gebelerin Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
17:40 - 17:45 SS-104 Şeyma Dağli̇tuncezdi̇ Çam Dev Vajene Doğan Myom
17:45 - 17:50 SS-105 Ömür Keskin T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Mart 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran gebelerden Covid-19 PCR testi pozitif olanların doğum sonuçları
   
21 MART PAZAR
A SALONU
09.00-10.25 Ürojinekoloji Oturumu

Oturum Başkanları:
Melike Doğanay, İsmail Mete İtil, Orhan Aksakal
09.00-09.15 Ürodinamik inceleme: cerrahi öncesi gerekli mi? / Kuntay Kokanalı
09.15-09.30 İnkontinans cerrahisi sonrası nüks: Çözüm nedir? / Murat Ekin
09.30-09.45 Apikal prolapsus cerrahisi: Yönümüz vajinal mi abdominal mi olsun? / Ateş Karateke
09.45-10.00 Ürojinekolojide laparoskopik cerrahinin rolü-NOTES. / Özgür Yeniel
10.00-10.15 Gebelik, doğum ve pelvik taban karmaşası. / Hakan Aytan
10.15-10.25 Tartışma
10.25-10.30 Ara
10.30-11.55 Jinekoloji / Menopoz oturumu

Oturum Başkanları: Cemal Reşit Atalay, Umur Kuyumcuoğlu, A. Filiz Yavuz
10-30-10.45 Menopoz döneminde Hormon tedavisinde neredeyiz? Hormonofobik mi olduk? / Sevim Dinçer Cengiz
10.45-11.00 Postmenopozal osteoporoz için tarama yapalım mı? Tanı ve tedavide güncel yaklaşımlar nelerdir? / Fatih Durmuşoğlu
11.00-11.15 Vulvodinide yaklaşım, tanı ve tedavi nasıl olmalıdır? / Serpil Aydoğmuş
11.15-11.30 Jinekolojik ameliyatlardan önce rutin servikal smear ve endometrial örnekleme yapalım mı? / Erdinç Sarıdoğan
11.30-11.45 Tubo-ovarian abse tedavisi nasıl olmalıdır, medikal, laparoskopi, laparotomi? / Ömer Lütfi Tapısız
11.45-11.55 Tartışma
11.55-12.00 Ara
12.00-12.25 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu

Oturum Başkanları:
Doğa Öcal, Zehra Kurdoğlu
Konuşmacı:
Batuhan Turgay
12.30-13.25 Cell-Free DNA Paneli

Moderatörler:
Nuri Danışman, Özgür Deren
Panelistler:
Aydan A. Biri, Tuncay Nas, Serdar Ceylaner, Özgür Özyüncü, Atakan Tanaçan
13.30-14.55 Yüksek Riskli Gebelik-Neonatoloji Ortak Oturumu
Obstetrik USG'de Sık görülen Fetal Anomalilerin Tanısı ve Yönetimi -1

Oturum Başkanları:
Akgün Oral, Cansun Demir, Dilek Şahin
13.30-13.45 Fetal kardiyak tarama / Yalçın Kimya
13.45-14.00 Konjenital kalp anomalilerinin tedavisi / İrfan Taşoğlu
14.00-14.15 Fetal Santral Sinir sistemi Anomalileri / Atıl Yüksel
14.15-14.30 Konjenital Santral Sinir sistemi anomalileri tedavisi / Harun Demirci
14.30-14.45 Yenidoğanda sık görülen konjenital iskelet sistemi defektleri ve kemik kırıkları tedavisi / Ali Fuat Karataş
14.45-14.55 Tartışma
14.55-15.00 Ara
15.00-16.45 Yüksek Riskli Gebelik-Neonatoloji Ortak Oturumu
Obstetrik USG'de Sık görülen Fetal Anomalilerin Tanısı ve Yönetimi -2

Oturum Başkanları:
Emrah Şenel, Merih Bayram, Tamer Mungan
15.00-15.15 Fetal Genitoüriner Sistem Anomalileri / Sabahatin Altunyurt
15.15-15.30 Konjenital Üriner sistem anomalileri tedavisi / Tuğrul Tiryaki
15.30-15.45 Fetal gastrointestinal Sistem Anomalileri / Oluş Api
15.45-16.00 Konjenital gastrointestinal sistem anomalileri tedavisi / Müjdem Nur Azılı
16.00-16.15 Fetal Toraks Anomalileri / Tülin Özcan
16.15-16.30 Konjenital diyafragma hernilerinde cerrahi tedavi / Emrah Şenel
16.30-16.40 Tartışma
16.40-16.45 Ara
16.45-18.10 Yenidoğan Oturumu

Oturum Başkanları: Ayşegül Zenciroğlu, Cüneyt Tayman, Ayşegül Neşe Kurt
16.45-17.00 Yenidoğanda güncel tarama testleri / Evrim Alyamaç Dizdar
17.00-17.15 Doğum salonu yönetiminde güncel yaklaşımlar / Fatma Nur Sarı
17.15-17.30 Neonatal ensefalopati / Abdullah Kurt
17.30-17.45 Yenidoğanda Brachial Pleksus Paralizisi tanı, sınıflama, izlem / Arzu Yılmaz
17.45-18.00 Yenidoğanda Brachial Pleksus Paralizisi Cerrahi Tedavi ve Prognoz / Akın Üzümcügil
18.00-18.10 Tartışma
18.30-18.45 KAPANIŞ KONUŞMALARI

Özlem Moraloğlu Tekin
B SALONU
09.00-10.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Emin Üstünyurt, Necati Hançerlioğulları
 
09:00 - 09:05 SS-106 Seda Kılıçsoy Aslan Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Adrenal Ve Ovaryan Steroid Hormonlarla Fenotipik Ve Klinik Özelliklerin İlişkisi
09:05 - 09:10 SS-107 Serdar Kaya Preeklamptik hastalarda proteinüri şiddetinin perinatal sonuçlar üzerine etkisi
09:10 - 09:15 SS-108 Hilal Şerifoğlu Adenomyozis ve Tiroit Otoantikor İlişkisinin Değerlendirilmesi
09:15 - 09:20 SS-109 Hasan Ulubaşoğlu Polikistik over sendromlu (PKOS) gebelerin obstetrik sonuçları
09:20 - 09:25 SS-110 Enes Kumcu Sezaryen sırasında insidental olarak saptanan Dissemine Peritoneal Leiomyomatozis olgusu
09:25 - 09:30 SS-111 Sevtap Seyfettinoğlu Sezaryen sonrası şiddetli cerrahi alan enfeksiyonunda risk faktörleri ve yönetim
09:30 - 09:35 SS-112 Zeynep Çankaya Midüretral Askı Operasyonu Sonrası Yabancı Cisim İlişkili Tekrarlayan Sistit ve Tedaviye Dirençli Urge İnkontinans Olgu Sunumu
09:35 - 09:40 SS-113 Zeynep Çankaya B-Lynch Sütürasyon Komplikasyonu: Pelvik Apse Olgu Sunumu
09:40 - 09:45 SS-114 Batuhan Turgay Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu vakasına endoskopik yaklaşım
09:45 - 09:50 SS-115 İlke Özer Aslan Investigation of Possible Effects of Vitamin D Deficiency in Hyperemesis Gravidarum Etiology
09:50 - 09:55 SS-116 Mehmet Emin Güneş T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Mart 2020- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran gebelerden Covid-19 tanısı alanların laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi
09:55 - 10:00 SS-117 Emin Üstünyurt The Relationship Between Echocardiography And Serum Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-7 Level in Patients With Polycystic Ovary Syndrome
10:00 - 10:05 SS-118 Damla Minel Malgarali Evaluation of Fetal Outcomes of Hyperemesis Gravidarum by Considering The Severity of The Disease
10:05 - 10:10 SS-119 Mustafa Can Akdoğan Endometrioid tip endometrium kanseri evre 1A grade 2 olgularda adjuvan tedavi alan ve almayan hastaların rekürrens ve hastalıksız sağkalım yönünden karşılaştırılması
10:10 - 10:15 SS-120 Nilüfer Akgün Kardiak arrest; Vazo vagal senkop mu Covid-19 sekeli mi? olgu sunumu
10.45-12.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Nurten Tarlan, Şadıman Kıykaç Altınbaş
 
10:45 - 10:50 SS-121 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç Analysis of gynecological operations before and during the COVID-19 Pandemic: Data from a tertiary center
10:50 - 10:55 SS-122 Gökçe Dündar Urinary Incontinence in Women: Types, Prevalence and Risk Factors
10:55 - 11:00 SS-123 Ezgi Yangın Ergon Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Ekokardiyografi Yapılan Bebeklerin Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi; Ne Zaman Ekokardiyografi? Neden Ekokardiyografi?
11:00 - 11:05 SS-124 Okan Aytekin İleri Evre Over Kanserli Hastada Malign Perikardiyal Efüzyon ve Kardiyak Tamponad Gelişimi: Olgu Sunumu
11:05 - 11:10 SS-125 Zeynep Aslı Kaplan Circulating Obestatin levels in women with uterine leiomyoma
11:10 - 11:15 SS-126 Esra Kartal Evaluation of Second Trimester Termination Indications
11:15 - 11:20 SS-127 Nuray Camgöz Eryılmaz Düzeltilmemiş Fallot Tetralojili Gebede Sezaryen Anestezisi
11:20 - 11:25 SS-128 Fatih Aktoz Local uterine resection without devascularization in conservative management of placenta percreta: a case report
11:25 - 11:30 SS-129 Fatma Didem Yücel Yetişkin Pandemi Döneminde Ankara Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde Görülen Ablasyo Plasenta Olgularının Oranlarının Değerlendirilmesi
11:30 - 11:35 SS-130 Hüseyin Akıllı Complications of Cytoreductive Surgery Plus Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy: Evaluation of One Hundred Cases
11:35 - 11:40 SS-131 Ceren Yıldız Eren Waardenburg Sendromunun Olgumuz Işığında Literatür Eşliğinde Sunumu
11:40 - 11:45 SS-132 Hulusi Göktuğ Gürer Çapraz Tuba ve Overi Olan Olgunun Spontan Gebeliğinin Literatür Eşliğinde Sunumu
11:45 - 11:50 SS-133 Barış Çıplak Servikovajinal COVİD19 Pozitifliği: Bir Pilot Çalışma
11:50 - 11:55 SS-134 Fatih Çelik Primer peritoneal berrak hücreli karsinom: Nadir bir olgu
11:55 - 12:00 SS-135 Şerife Işık The Pregnancy Outcomes of Abortus Imminens Cases: Experiences of a Tertiary Center
12.30-14.00 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Hatice Akkaya, Serra Akar
 
12:30 - 12:35 SS-136 Özge Özdemir Diagnosis of cleft lip-palate during nuchal translucency screening: How should we suspect? – A case report
12:35 - 12:40 SS-137 Berhan Besimoğlu Epileptik Gebelerin COVİD -19 Pandemi Döneminde Nöroloji ve Obstetri Takiplerine Uyumu
12:40 - 12:45 SS-138 Züat Acar Diyabetes Mellituslu Gebelerde Fetal Timus Bezinin Boyutu
12:45 - 12:50 SS-139 Selvi Aydın Şenel Polihidroamniyoz tanılı gebelerde perinatal sonuçlar
12:55 - 13:00 SS-141 Özgür Kara Uterin skar öyküsü olan kadınlarda ikinci trimester gebelik sonlandırmalarında misoprostol ‘ün etkinliğinin araştırılması
13:00 - 13:05 SS-142 Evrim Koca Are Preoperative Diagnostic Methods Results and Final Pathology Consistent in Patients with Endometrial Pathology for which Intraoperative Pathology Consultation is Requested?
13:05 - 13:10 SS-143 Nurdan Köşedar 30-65 Yaş Arası Kadınlarda HPV Sıklığı ve Bunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
13:10 - 13:15 SS-144 Ali Buhur Evaluation of Clinical Outcomes and Patient Satisfaction of TransobturatorTape (TOT) Surgery in Stress Urinary Incontinence
13:15 - 13:20 SS-145 Ali Buhur Analysis of 16 Total Laparoscopic Hysterectomy cases performed in Nyala Sudan TurkishEducation and Research Hospital
13:20 - 13:25 SS-146 Yüksel Oğuz Covid-19 pandemisinin riskli gebeliklerin yönetimine etkisi
13:25 - 13:30 SS-147 Dilay Karademir Sezaryen sonrası erken dönemde izlenen posterior reversible ensefalopati sendromu PRES
13:30 - 13:35 SS-149 Selcan Sınacı The effect of COVID-19 pandemic on the method of delivery: A tertiary pandemic hospital experience
13:30 - 13:35 SS-150 Koray Aslan Klinik evre IA endometroid tip endometrial kanserli hastalarda lenfovasküler alan invazyonunun prognostik önemi
14.15-15.45 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanı: Zeliha Fırat Cüylan, Atakan Tanaçan
 
14:15 - 14:20 SS-151 Yeşim Özkaya Uçar Konjenital İntestinal Malrotasyon Vakasında Mattox Manevrası ile Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyon Tekniği
14:20 - 14:25 SS-152 Ramazan Denizli Anorektal Malformasyonlar: VACTERL Olgusu
14:25 - 14:30 SS-153 Nihat Farisoğulları Komplet mol hidatiformun eşlik ettiği ikiz gebelik: olgu sunumu
14:30 - 14:35 SS-154 Ayşegül Atalay TSH Level Changes Associated with COVID-19 in Pregnancy
14:35 - 14:40 SS-155 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu; Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi
14:40 - 14:45 SS-156 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca Hüzünlü Overler Sendromu Olabilir mi? Bir Pilot Çalışma
14:45 - 14:50 SS-157 Aysun Aybatlı Argın Cervical ectopic pregnancy complicated by placenta previa accreta in a patient with essential thrombocythaemia
14:50 - 14:55 SS-158 İlker Selçuk Safe drive during total laparoscopic hysterectomy
14:55 - 15:00 SS-159 Erdinç Çetinkaya Doğum İlişkili Yaralanmalarda Vaka Yönetimi
15:00 - 15:05 SS-160 Özlem Özgür Gürsoy Gebelikte Leiomyosarkom:Olgu Sunumu
15:05 - 15:10 SS-161 Ayşegül Bestel Hysteroscopy in a patient with complete uterine septum and multiple polyps
15:10 - 15:15 SS-162 Koray Gök Tersiyer bir merkezde dilatasyon ve küretaj (D&C) ile tedavi edilen sezaryen skar gebelikleri: Olgu serisi
15:15 - 15:20 SS-163 Emin Üstünyurt Süperfisiyal Anjiomiksoma Olgu Sunumu
15:20 - 15:25 SS-164 Ezgi Başaran FMF hastalığı olan gebelerde maternal ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi
15:25 - 15:30 SS-165 Gökçe Naz Küçükbaş Van ve Çevre İllerinin 2018-2020 Arası Amniyosentez Sonuçları: Tersiyer Merkez Deneyimi
16:00-17:24 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Özhan Özdemir, Emre Karaşahin
 
16:00 - 16:05 SS-166 Caner Mehmet Özer Oosit Sayısı ve Kohorttaki Matür Oosit Oranları Ivf Sonuçlarını Nasıl Etkiler?
16:05 - 16:10 SS-167 Caner Mehmet Özer Fertility preservation in patient with undergoing gonadotoxic therapy or surgery
16:10 - 16:15 SS-168 Derya Taş Fertilization and Early Embryonic Development of In-vitro Matured Metaphase-I Oocytes in Patients with Unexpected Poor Maturity Index
16:15 - 16:20 SS-169 Caner Mehmet Özer Key performance indicators (KPIs) of ART laboratory for use in monitoring fresh ICSI cycles in patients with different etiology of infertility
16:20 - 16:25 SS-170 Eda Sevinç Aslan A new marker for the diagnosis of pelvic inflammatory disease: immature granulocyte
16:25 - 16:30 SS-171 Bora Taşpinar Femur Metastazlı Nöroendokrin Diferensiye Serviks Adenokarsinomu Olgu Sunumu
16:30 - 16:35 SS-172 Ayşegül Bestel Before and during the COVID-19 pandemic, women’s access to contraception and reproductive health: A tertiary center experience
16:35 - 16:40 SS-173 Bahattin Onar Vezikovajinal Fistül ile Prezente Olan Lokal Agresif Skuamöz Hücreli Serviks Kanseri Olgusunda Yönetim: Olgu Sunumu
16:40 - 16:45 SS-174 Gazi Güner Vena Cava İnferior Tutulumlu İntravenöz Uterin Leiomyosarkom
17:00 - 17:05 SS-178 Fatma Ketenci Gencer The Distribution of Cervicovaginal Smear Results and Risk Factors of Abnormal Smear
17:05 - 17:10 SS-179 Cem Yalçınkaya Yaşlı kadınlarda yüksek riskli HPV ve sitolojik anormallik prevelansı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri – 18-21 Mart 2021 / Online