Sözlü Bildiri Platformu

Pub Number Presenter Title Lang A Pub Session Authors
SS-001 Aslıhan Köse Çetinkaya Canlandırma Uygulanan Yenidoğanlarda Çekirdekli Eritrosit Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:00 - 09:05 Aslıhan Köse Çetinkaya, Ahmet Öktem, Dilek Kahvecioğlu
SS-002 Sarkhan Elbayiyev Preterm Bebeklerde Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin diğer İnflamatuvar Belirteçler ile İlişkisinin Araştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:05 - 09:10 Sarkhan Elbayiyev, Esra Beşer Özmen, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
SS-003 Nazmiye Bengü Karaçağlar Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Geç Neonatal Sepsisin Nörogelişimsel Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:10 - 09:15 Nazmiye Bengü Karaçağlar, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
SS-004 Şehribanu Işık Zekai Tahir Burak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2018 Dönemi Mortalite Analizi ve Galan Roosen Sınıflamasına Göre Dağılımı Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:15 - 09:20 Şehribanu Işık, Ömer Ertekin
SS-005 Pelin Dogan Preterm infanlarda geç sepsis tanısında eritrosit dağılım genişliği/platelet oranının (RPO) rolü Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:20 - 09:25 Pelin Dogan, İpek Güney Varal, Elif Güler Kazancı
SS-006 Cüneyt Tayman Ulusal Anket Çalışması; Yenidoğan Hekimlerinin Hedefe Yönelik Ekokardiografi Kullanımı ve Bakışı Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:40 - 09:45 Burak Ceran, Yavuzalp Solak, Cüneyt Tayman
SS-007 Melek Büyükeren Yenidoğan Geçici Takipnesi ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Bebeklerde Sağlıklı Bebeklere Göre İdrar Bisfenol A Düzeyinin Kıyaslanması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:45 - 09:50 Melek Büyükeren
SS-008 Aybüke Yazıcı Erken Membran Rüptürü: Prematüre Bebeklerde Neonatal Sonuçları Nasıl Etkiler? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:50 - 09:55 Aybüke Yazıcı, Mehmet Büyüktiryaki, Evrim Alyamaç Dizdar, Fatma Nur Sarı
SS-009 Ebru Yücesoy Bağdiken Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Fungal Enfeksiyonlar: 3 Yıllık Deneyim Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 09:55 - 10:00 Ebru Yücesoy Bağdiken, Özlem Bozkurt
SS-010 İpek Güney Varal Prematüre Bebeklerde Geç Başlangıçlı Sepsis Tanısında Trombosit Sayısı (PLT), Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve MPV/Trombosit Oranının (MPR) Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:00 - 10:05 İpek Güney Varal, Pelin Doğan, Elif Güler Kazancı
SS-011 Gökçe Çıplak COVİD-19 Pandemisinin Üçüncü Basamak Referans Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Prematüre Bebek Yatış Sıklığı Üzerine Etkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:20 - 10:25 Gökçe Çıplak, Nazlı Tekeli, Eda Özden Tokalıoğlu, Cüneyt Tayman, Gözde Kanmaz Kutman
SS-012 Gökçe Çıplak Gebelik haftası 30’dan küçük prematüre bebeklerde cinsiyetin morbiditeler, mortalite ve serebral palsi gelişimi üzerine etkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:25 - 10:30 Gökçe Çıplak, Mehmet Büyüktiryaki, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Gözde Kanmaz Kutman
SS-013 Sabriye Korkut Diyabetik anne bebeklerinde taburculukta sadece anne sütüyle beslenme oranlarının araştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:30 - 10:35 Esra Beşer, Sabriye Korkut
SS-014 Nihan Tufan Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iki yıl boyunca takip edilen prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite verileri ve bunları etkileyen faktörler Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:35 - 10:40 Nihan Tufan, Mustafa Ali Akın
SS-015 Aybüke Yazıcı Bronkopulmoner displazi tanılı preterm bebeklerde nörogelişimsel bozukluğa etki eden faktörler Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 10:40 - 10:45 Aybüke Yazıcı, Mehmet Büyüktiryaki, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Hayriye Gözde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
SS-016 Fırat Ersan Fetal hidropsa yol açmış supraventriküler taşikardinin flekainide dramatik cevabı: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:00 - 11:05 Fırat Ersan, Selçuk Atalay, Nihal Çallıoğlu, Güray Tuna
SS-018 Kemine Uzel Kronik uterus rüptürü Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:10 - 11:15 Kemine Uzel
SS-019 Fatma Aslıhan Kara Endometrium Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:15 - 11:20 Fatma Aslıhan Kara, Mehmet Anıl Onan, Özlem Erdem
SS-020 Güray Tuna Gebelikte akut çölyak krizi olgusu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:20 - 11:25 Güray Tuna
SS-021 Nevin Tüten Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda ultrasonografik fetal ağırlık tahmininin doğruluğunu etkileyen faktörler Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:25 - 11:30 Nevin Tüten
SS-022 Nedim Tokgozoglu Erken evre endometriyal kanser ile karın duvarında lokalize endometrioid kanser Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:30 - 11:35 Nedim Tokgozoglu, Orhan Sahin, Tolga Tasci
SS-023 Mehmet Sait Bakır adenosquamous uterin servikal kanserli hastalarin ozellikleri ve klinik yonetimi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:35 - 11:40 Mehmet Sait Bakır, Özer Birge, Tayup Şimşek
SS-024 Özer Birge Lokal ileri ve Metastatik Serviks Uteri Kanserinde HPV ve Sitolojik Taramanın Önemi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:40 - 11:45 Özer Birge, Mehmet Sait Bakır, Tayup Şimşek
SS-026 Türkan Gürsu Adjuvant therapy for Stage IA Uterine Serous Papiilary Carcinomas without myometrial invasion: A must or a myth? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:50 - 11:55 Türkan Gürsu, Güldeniz Desteli, Tevfik Berk Bildacı, Alper Eraslan, Ali Ayhan
SS-027 Burak Elmas Üçüncü Trimester Gebede Uterus torsiyonu: Olgu sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 11:55 - 12:00 Burak Elmas
SS-028 Adeviye Elçi Atilgan Transvaginal Natural Orifis Transluminal Endoskopik Cerrahi (vNOTES) ile histerektomi ve salfingooferektomi üzerine ilk deneyimlerimiz Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 12:05 - 12:10 Adeviye Elçi Atilgan, Tugba Akçaoglu, Zeynep Aybikem Sağlam, Derya Yaşar, Tuba Günay
SS-029 Tuğba Özcan Aydın Komorbiditesi olan anormal uterin kanamalı iki olgunun histeroskopik endometriyal ablasyon ile başarılı tedavisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 12:10 - 12:15 Saadet Altan, Tuğba Özcan Aydın, Doğan Ege Aydın, Sevde Nur Su, Hakan Güraslan, Özlem Yüksel Aybek, Metehan Uzundal
SS-030 Burak Ersak Risk Factors for Endometrial Hyperplasia Concomitant Endometrial Polyps in Post-menopausal Women Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 12:15 - 12:20 Duygu Tuğrul Ersak, Burak Ersak, Mahmut Kuntay Kokanalı
SS-031 Mehmet Can Keven Son Trimester Gebelerde Rekto-vajinal florada Grup B Streptokok Taşıyıcılığı Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:00 - 13:05 Mehmet Can Keven, Hacı Ozturk Sahin, Ali İsmet Tekirdağ
SS-032 Özgün Ceylan Obstetrik Hastalarda Dissemine İntravasküler Koagulasyon: Maternal Ve Fetal Sonuçları Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:05 - 13:10 Özgün Ceylan, Ali Turhan Çağlar
SS-033 Zübeyde Aytufan Hipogonadotropik Hipogonadizmli Olgularda Gebeliği Etkileyen Faktörler Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:10 - 13:15 Zübeyde Aytufan, Nadiye Köroğlu, Mehmet Çok, Necip Deniz, Sibel Yılmaz, Büşra Şahin
SS-034 Bedih Balkan Sezaryen Anestezisi için intratekal uygulanan farklı dozlarda levobupivakain ve fentanil kombinasyonun annenin hemodinamisine ve bebeğin apgar skoruna etkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:15 - 13:20 Bedih Balkan, Sedat Kaya, Gönül Ölmez Kavak
SS-035 Tuğba Özcan Aydın CA 125 yüksekliğinde fibrom ve endometriozis birlikteliği Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:20 - 13:25 Özlem Yüksel Aybek, Tuğba Özcan Aydın, Doğan Ege Aydın, Metehan Uzundal, Hakan Güraslan, Saadet Altan, Sevde Nur Su
SS-036 Gül Nihal Büyük The impact of COVID 19 Pandemic on pregnancy outcomes of ART cycles Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:25 - 13:30 Nafiye Yilmaz, Gül Nihal Buyuk, Duygu Tugrul Ersak, Derya Ozdemir Tas, Inci Kahyaoglu, Ozlem Moraloglu Tekin
SS-037 Selver Kübra Akkaya Covid 19 Pandemisinin Gebelerin Antenatal Takip Başvurularına Etkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:30 - 13:35 Selver Kübra Akkaya, Savaş Özgür Ağlamış
SS-038 Mehmet Can Keven Fetal İntrakranial Kanama Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:35 - 13:40 Mehmet Can Keven, Ezgi Turgut, Dilek Şahin
SS-039 Bedri Sakcak Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:40 - 13:45 Bedri Sakcak, Oğuz Yücel
SS-040 Muradiye Yıldırım İnfertil hastalarda histerosalpingografinin değerliliğinin laparoskopik ve histeroskopik bulgularla karşılaştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:45 - 13:50 Muradiye Yıldırım, Ali Yanık
SS-041 Esin Merve Erol Koç Diagnosis of vasa previa via ultrasonography Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:50 - 13:55 Hatice Akkaya, Esin Merve Erol Koç
SS-042 Şükran Kozalı Uzun Gebeliğin intrahepatik kolestazında tiyol/disülfid homeostazisi ve perinatal sonuçlara etkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 13:55 - 14:00 Şükran Kozali Uzun, Ahter Tanay Tayyar
SS-043 Deniz Oluklu Effect of uterine fibroids on maternal and fetal outcomes during pregnancy Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:00 - 14:05 Deniz Oluklu, Serra Akar, Ali Turhan Çağlar
SS-044 Dilek Menekşe Beşer Antenatal Bakım Almayan Sığınmacı Gebelerin Maternal ve Neonatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:05 - 14:10 Dilek Menekşe Beşer, Banu Seven, Tuncay Küçüközkan
SS-045 Derya Uyan Hendem Apikal pelvik organ prolapsusu tedavisinde Sakrospinöz Fiksasyon ve Abdominal Sakrokolpopeksi cerrahilerinin sonuçlarının karşılaştırması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:10 - 14:15 Derya Uyan Hendem, Ağahan Han, Hasan Cemal Ark
SS-046 Tuğba Özcan Aydın Nadir Bir Olgu Sunumu; İntrauterin Araca Rağmen Spontan Dördüz Gebeliğin Preterm Doğum Eylemi İle Sonuçlanması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:45 - 14:50 Sevde Nur Su, Saadet Altan, Tuğba Özcan Aydın, Doğan Ege Aydın, Tolga Karacan, Hakan Güraslan
SS-047 Kemal Dinç Reprodüktif Dönemde Vajinal Kültürlerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:50 - 14:55 Kemal Dinç
SS-048 Mustafa Şahin Açıklanamayan İnfertil Olgularda Over Rezervinin Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 14:55 - 15:00 Mustafa Şahin, Süleyman Güven
SS-049 Sevil Kiremitli İzole oligohidroamniyozda dinamik tiyol/disülfit dengesi ve iskemik modifiye albumin seviyeleri Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:00 - 15:05 Sevil Kiremitli
SS-050 Tuğba Özcan Aydın Gebelikte akut batına neden olan izole tubal torsiyon vakası Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:05 - 15:10 Nurşen Kurtoğlu Aksoy, Metehan Uzundal, Tuğba Özcan Aydın, Özlem Yüksel Aybek, Saadet Altan, Doğan Ege Aydın, Sevdenur Su
SS-051 Fatma Nur Koyun Effect of serum vaspin level on Idiopathic Premature Ovarian Insufficiency (POI) Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:10 - 15:15 Fatma Nur Koyun, Nafiye Yılmaz, Duygu Ersak
SS-052 Aslıhan Coşkun Maternal Antropometrik Özellikler ile Doğum Deneyimleri Arasındaki İlişki Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:15 - 15:20 Elçin İşlek Seçen, Aslıhan Coşkun, Raziye Desdicioğlu
SS-053 Işık Kaban Maternal Vitamin D Deficiency in First Trimester Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:20 - 15:25 Işık Kaban
SS-054 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç A Case of Pulmonary Embolism Mimicking COVID-19 in Pregnancy Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:25 - 15:30 Merve Aldikactioglu Talmac, Zelal Aydin
SS-055 Ayşe Rabia Şenkaya Bariatrik cerrahi sonrası gebelik yönetimi: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:30 - 15:35 Ayşe Rabia Şenkaya
SS-056 Orhan Altinboga HELLP sendromu prognozunun öngörüsünde laboratuvar parametrelerinin değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:35 - 15:40 Orhan Altinboga
SS-057 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Pratiğinde Femoral Sinir Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:40 - 15:45 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç, Ferdi Vaizoğlu, İlkbal Temel Yüksel, Baki Erdem
SS-058 Tuğba Gürbüz Polikistik over sendromu fenotiplerinin klinik, biyokimyasal ve hormonal değerlerinin karşılaştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:45 - 15:50 Tuğba Gürbüz
SS-059 Şule Göncü Ayhan D-Dimer düzeyinin gebelerde COVİD-19 seyrindeki önemi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:50 - 15:55 Şule Göncü Ayhan
SS-060 Selim Akkaya Peptic ulcer perforation after cesarean section; case report Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 15:55 - 16:00 Yasin Ceylan, İlteriş Yaman, Selim Akkaya, Bertan Akar
SS-061 Burak Ersak İleri evre over kanseri vakasında kardiyofrenik lenf nodu rezeksiyonu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:30 - 16:35 Burak Ersak
SS-062 Sinem Ayşe Duru Çöteli Conservative management without operation of a patient with Surgicel® mimicking tumor recurrence Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:35 - 16:40 Sinem Ayşe Duru Çöteli, Esra İşçi Bostancı
SS-063 Yaprak Üstün Does Tenaskın-C Level change ın patıents wıth Polycystıc over syndrome, Polycstıc over appearence and Healthy peoples ? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:40 - 16:45 Mustafa Kemal Köksal, Yaprak Üstün
SS-064 Murat Ekmez Office based endometrial sampling results for premenopausal women with abnormal uterine bleeding Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:45 - 16:50 Murat Ekmez
SS-065 Tunay Kiremitli Endometrium kanseri ile karışabilen nadir bir patoloji: Xanthogranulomatous Endometritis Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:50 - 16:55 Tunay Kiremitli
SS-066 Fatma Nurgül Taşgöz Benign Metastasizing Leiomyomatozis Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 16:55 - 17:00 Fatma Nurgül Taşgöz, Melih Çekinmez, Atilla Satır
SS-067 Esra Can Maternal and fetal outcomes of pregnant women applying to the Adolescent Outpatient Clinic: Two-year results Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:00 - 17:05 Esra Can
SS-068 Murat Yassa Metotreksat Tedavisi Sonrası Laparoskopi ile Tedavi Edilen İnterstisyel Ektopik Gebelik Vakası Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:05 - 17:10 Murat Yassa, Arzu Bilge Tekin, Niyazi Tuğ
SS-069 Fatih Kılıç Overyan steroid hücreli tümör: Nadir bir olgu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:10 - 17:15 Fatih Kılıç
SS-070 Betül Yakıştıran Eosinopeni preterm prematür membran rüptürü olguları takibinde önemli midir? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:15 - 17:20 Betül Yakıştıran
SS-071 Mehmet Bayrak Jinekolojik Onkoloji kliniğinde opere edilen hastaların retrospektif analizi: Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalarda morbidite oranları artıyor mu? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:20 - 17:25 Mehmet Bayrak
SS-072 Seyit Ahmet Erol COVID-19 pozitif gebe kadınlarda kan grupları ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:25 - 17:30 Seyit Ahmet Erol
SS-073 Refaettin Şahin İleri Evre Endometrium Karsinomunda Sitoredüktif Cerrahinin Yeri Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:30 - 17:35 Refaettin Şahin
SS-074 Zeynep Gedik Özköse İkinci trimester maternal serum alfa feto protein (AFP) yüksekliği ve ultrasonografik sonuçlar Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:35 - 17:40 Zeynep Gedik Özköse
SS-075 Cevat Rıfat Cündübey Investigation of Caesarean Deliveries over the years; using the Robson ten groups classifacition system Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 17:40 - 17:45 Mehmet Ak, Cevat Rıfat Cündübey
SS-076 Esra Uyar Türkyılmaz Sezaryen operasyonu geçirecek gebelerden doğum eylemi başlayan ve başlamayanların mallampati skorlamasının karşılaştırılması Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:15 - 18:20 Esra Uyar Türkyılmaz, Nuray Camgöz Eryılmaz, Nihan Aydın Güzey
SS-077 Zehra Öztürk Başarır Evaluation of positive peritoneal cytology with grade of the lesion compared with the FIGO stage (1988/2009 change) in the endometrium cancer Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:20 - 18:25 Zehra Öztürk Başarır, Funda Atalay
SS-078 Nefise Nazlı Yenigül IVF/ICSI döngülerinde GnRH antagonist protokolü ile tedavi edilen düşük over rezervli genç kadınlarda LH takviyesinin önemi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:25 - 18:30 Nefise Nazlı Yenigül, Runa Özelçi, Serdar Dilbaz, Oya Aldemir, Berna Dilbaz, Emre Başer, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-079 Abdurrahman Alp Tokalıoğlu Rekürren Ovaryan Adult Granulosa Hücreli Tümör Olgusu: Üreter Rezeksiyonu ve Üreteroneosistostomi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:30 - 18:35 Abdurrahman Alp Tokalıoğlu
SS-080 Yağmur Soykan Contralateral Inguinal Lymph Node Metastasis Both Breast and Ovarian Carcinoma: A Rare Case Report Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:35 - 18:40 Yağmur Soykan, Münire Funda Cevher Akdulum, Mehmet Anıl Onan
SS-081 Güler Silov Yolk Sac Tümörü Olan Pediyatrik Olgunun FDG PET / BT İle Değerlendirmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:40 - 18:45 Güler Silov
SS-082 Gülin Feykan Yeğin Factors affecting the difference between estimation of gestational age according to last menstrual period and early ultrasonography Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:45 - 18:50 Gülin Feykan Yeğin, Hüseyin Levent Keskin
SS-083 Ömer Hamid Yumuşak Gebeliğin 3. Trimesterinde Over Torsiyonu: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:50 - 18:55 Ömer Hamid Yumuşak
SS-084 Ezgi Turgut Covid-19 olan ve erken gebelik kaybı gelişen gebelerde laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 18:55 - 19:00 Ezgi Turgut
SS-085 Barış Çıplak COVID-19 Pozitif Eklamptik Bir Gebede Posterior Reversibl Lökoensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:00 - 19:05 Barış Çıplak, Esra Oben Tutar, Okan Arıöz, Sibel Çıplak, Ahmet Adıgüzel
SS-086 Gizem Durmaz Can First Trimester Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Predict Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:05 - 19:10 Gizem Durmaz, Kubra Inan, Sena Bekdemir, Burcu Dincgez Cakmak
SS-087 Ali Taner Anuk Ablasyo Plasenta Tanısı Alan Hastalarda Doğum Öncesi Fibrinojen Düzeyinin Maternal ve Neonatal Sonuçlarla İlişkisi Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:10 - 19:15 Ali Taner Anuk
SS-088 Berke Yesiltas Can Maternal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict Low Birth Weight in Preeclamptic Pregnants? Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:15 - 19:20 Berke Yesiltas, Ferhan Zengin, Elif Guler Kazanci, Burcu Dincgez Cakmak
SS-089 Sadettin Oğuzhan Tutar Primer İnfertilite ve Disparoni Kliniği İle Başvuran Transvers Vajinal Septum Olgusu Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:20 - 19:25 Sadettin Oğuzhan Tutar, Şebnem Alanya Tosun
SS-090 Fatma Tuba Engindeniz The Effect of Early Pregnancy Losses on Anxiety and Depression Levels of Women Sunum Tarihi: 19.03.2021|Sunum Saati: 19:25 - 19:30 Fatma Tuba Engindeniz, Burcu Dincgez Cakmak, Gulten Ozgen
SS-091 Elif Canseven Human Chorionic Gonadotropin and Pregnancy-associated Plasma Protein-A Levels in Patients with First Trimester Hyperemesis Gravidarum Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 16:45 - 16:50 Elif Canseven, Esra Kartal, Hakan Sager, Muhammed Emin Sancak, Evrim Koca, Burcu Dincgez Cakmak
SS-092 Begüm Uzsezer Güler Determination of Risk Factors in Postmenopausal Endometrial Cancer and Evaluation of Accordance of Curettage Results with Final Pathology Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 16:50 - 16:55 Begum Uzsezer Guler, Ayten Nesibe Midikhan, Ulku Ayse Turker, Burcu Dincgez Cakmak
SS-093 Şerife Işık Gebelik Sonrası Serebral Venöz Sinus Trombozu: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 16:55 - 17:00 Şerife Işık, Feyza Bayram, Emin Üstünyurt
SS-094 Sema Baki Yıldırım Kontraseptif Yöntemlerin Kadın Cinsel Fonksiyonlarına Etkisi Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:00 - 17:05 Sema Baki Yıldırım, Neslihan Bezirganoğlu Altuntaş
SS-095 Mehmet Ünsal İleri Evre Seröz Over Kanserinin Sitoredüktif Cerrahisinde Splenektomi ve Distal Pankreatektomi: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:05 - 17:10 Mehmet Ünsal
SS-096 Filiz Halıcı Öztürk Calcarine fissure development in isolated mild ventriculomegaly Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:10 - 17:15 Filiz Halıcı Öztürk
SS-097 Özge Özdemir The values of the First-Trimester PAPP-A and Free β-hCG Levels in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:15 - 17:20 Özge Özdemir
SS-098 Berkay Deyirmenci The Relationship Between Birth Weight and Inflammatory Markers in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:20 - 17:25 Berkay Deyirmenci, Zeynep Arslantas, Ayse Ender Yumru, Burcu Dincgez Cakmak
SS-099 Emre Mat COVID-19 ile enfekte gebe; vertikal geçiş mümkün mü?: vaka sunumu Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:25 - 17:30 Didar Kurt, Emre Mat, Gazi Yıldız
SS-100 Tuba Zengin Aksel Prognosis of grade 3 endometrioid endometrial carcinoma: is it a type I or type II endometrial cancer? Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:30 - 17:35 Tuba Zengin Aksel, Hanife Sağlam, Funda Atalay
SS-101 Fatma Betül Avşar A case report of Congenital Bifid Labia Minora Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:35 - 17:40 Fatma Betül Avşar, Ayşe Filiz Yavuz
SS-102 Burak Tatar Comparison of lymphadenectomy with laparoscopy versus laparotomy for the management of presumed early stage endometrial cancer Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:40 - 17:45 Burak Tatar
SS-103 Eda Özden Tokalıoğlu COVID-19 Tedavisinde Kullanılan ‘Lopinavir/Ritonavir’in, Gebelerin Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:45 - 17:40 Eda Özden Tokalıoğlu
SS-104 Şeyma Dağli̇tuncezdi̇ Çam Dev Vajene Doğan Myom Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:40 - 17:45 Şeyma Dağli̇tuncezdi̇ Çam, Mustafa Bertan Demi̇r
SS-105 Ömür Keskin T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Mart 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran gebelerden Covid-19 PCR testi pozitif olanların doğum sonuçları Sunum Tarihi: 20.03.2021|Sunum Saati: 17:45 - 17:50 Ömür Keskin
SS-106 Seda Kılıçsoy Aslan Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Adrenal Ve Ovaryan Steroid Hormonlarla Fenotipik Ve Klinik Özelliklerin İlişkisi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:00 - 09:05 Seda Kılıçsoy Aslan, Raziye Desdicioğlu, Ceylan Bal, Ayşe Filiz Yavuz
SS-107 Serdar Kaya Preeklamptik hastalarda proteinüri şiddetinin perinatal sonuçlar üzerine etkisi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:05 - 09:10 Serdar Kaya
SS-108 Hilal Şerifoğlu Adenomyozis ve Tiroit Otoantikor İlişkisinin Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:10 - 09:15 Sevcan Arzu Arınkan, Hilal Şerifoğlu
SS-109 Hasan Ulubaşoğlu Polikistik over sendromlu (PKOS) gebelerin obstetrik sonuçları Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:15 - 09:20 Hasan Ulubaşoğlu, Meryem Kuru Pekcan, Gamze Yılmaz, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-110 Enes Kumcu Sezaryen sırasında insidental olarak saptanan Dissemine Peritoneal Leiomyomatozis olgusu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:20 - 09:25 Enes Kumcu, Zehra Kurdoğlu
SS-111 Sevtap Seyfettinoğlu Sezaryen sonrası şiddetli cerrahi alan enfeksiyonunda risk faktörleri ve yönetim Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:25 - 09:30 Sevtap Seyfettinoğlu
SS-112 Zeynep Çankaya Midüretral Askı Operasyonu Sonrası Yabancı Cisim İlişkili Tekrarlayan Sistit ve Tedaviye Dirençli Urge İnkontinans Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:30 - 09:35 Deniz Çiftci Yavaş, Zeynep Çankaya, Hüseyin Aydoğmuş, Sacit Nuri Görgel, Serpil Aydoğmuş
SS-113 Zeynep Çankaya B-Lynch Sütürasyon Komplikasyonu: Pelvik Apse Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:35 - 09:40 Zeynep Çankaya, Mustafa Şengül, Deniz Çiftci Yavaş, Hüseyin Aydoğmuş, Serhat Şen
SS-114 Batuhan Turgay Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu vakasına endoskopik yaklaşım Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:40 - 09:45 Batuhan Turgay, Hüseyin Yeşilyurt
SS-115 İlke Özer Aslan Investigation of Possible Effects of Vitamin D Deficiency in Hyperemesis Gravidarum Etiology Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:45 - 09:50 Osman Eren Çetinkaya, İlke Özer Aslan, Alev Kural, Keziban Doğan
SS-116 Mehmet Emin Güneş T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Mart 2020- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran gebelerden Covid-19 tanısı alanların laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:50 - 09:55 Mehmet Emin Güneş
SS-117 Emin Üstünyurt The Relationship Between Echocardiography And Serum Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-7 Level in Patients With Polycystic Ovary Syndrome Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 09:55 - 10:00 Beril Şenkutlu Kuyucu, Tayfur Çift, Dursun Topal, Emin Üstünyurt
SS-118 Damla Minel Malgarali Evaluation of Fetal Outcomes of Hyperemesis Gravidarum by Considering The Severity of The Disease Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:00 - 10:05 Damla Minel Malgarali, Izem Imge Sahin, Serife Isik, Sonay Oztas, Burcu Dincgez Cakmak, Elif Guler Kazanci
SS-119 Mustafa Can Akdoğan Endometrioid tip endometrium kanseri evre 1A grade 2 olgularda adjuvan tedavi alan ve almayan hastaların rekürrens ve hastalıksız sağkalım yönünden karşılaştırılması Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:05 - 10:10 Mustafa Can Akdoğan, Mustafa Erkan Sarı, Tayfun Güngör
SS-120 Nilüfer Akgün Kardiak arrest; Vazo vagal senkop mu Covid-19 sekeli mi? olgu sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:10 - 10:15 Nilüfer Akgün, Eylem Ünlübilgin, Yaprak Üstün
SS-121 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç Analysis of gynecological operations before and during the COVID-19 Pandemic: Data from a tertiary center Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:45 - 10:50 Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç, Özge Özdemir
SS-122 Gökçe Dündar Urinary Incontinence in Women: Types, Prevalence and Risk Factors Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:50 - 10:55 Gokce Dundar, Fatma Tuba Engindeniz, Gulten Ozgen, Burcu Dincgez Cakmak
SS-123 Ezgi Yangın Ergon Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Ekokardiyografi Yapılan Bebeklerin Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi; Ne Zaman Ekokardiyografi? Neden Ekokardiyografi? Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 10:55 - 11:00 Ezgi Yangın Ergon, Sinem Akbay, Şebnem Paytoncu
SS-124 Okan Aytekin İleri Evre Over Kanserli Hastada Malign Perikardiyal Efüzyon ve Kardiyak Tamponad Gelişimi: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:00 - 11:05 Okan Aytekin
SS-125 Zeynep Aslı Kaplan Circulating Obestatin levels in women with uterine leiomyoma Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:05 - 11:10 Naci Tataç, Müjde Can Ibanoglu, Zeynep Asli Kaplan, Esma Sarikaya
SS-126 Esra Kartal Evaluation of Second Trimester Termination Indications Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:10 - 11:15 Esra Kartal, Hakan Sager, Muhammed Emin Sancak, Elif Canseven, Evrim Koca, Burcu Dincgez Cakmak
SS-127 Nuray Camgöz Eryılmaz Düzeltilmemiş Fallot Tetralojili Gebede Sezaryen Anestezisi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:15 - 11:20 Nuray Camgöz Eryılmaz, Gökçen Emmez, Bedirhan Keskin, Özge Arabacı, Berrin Günaydın
SS-128 Fatih Aktoz Local uterine resection without devascularization in conservative management of placenta percreta: a case report Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:20 - 11:25 Fatih Aktoz, Ali Gökçe
SS-129 Fatma Didem Yücel Yetişkin Pandemi Döneminde Ankara Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde Görülen Ablasyo Plasenta Olgularının Oranlarının Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:25 - 11:30 Fatma Didem Yücel Yetişkin
SS-130 Hüseyin Akıllı Complications of Cytoreductive Surgery Plus Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy: Evaluation of One Hundred Cases Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:30 - 11:35 Huseyin Akilli
SS-131 Ceren Yıldız Eren Waardenburg Sendromunun Olgumuz Işığında Literatür Eşliğinde Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:35 - 11:40 Ceren Yıldız Eren
SS-132 Hulusi Göktuğ Gürer Çapraz Tuba ve Overi Olan Olgunun Spontan Gebeliğinin Literatür Eşliğinde Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:40 - 11:45 Hulusi Göktuğ Gürer
SS-133 Barış Çıplak Servikovajinal COVİD19 Pozitifliği: Bir Pilot Çalışma Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:45 - 11:50 Barış Çıplak, Yavuz Şimşek, Mustafa Kara, Rukiye Akyol, Lokman Hızmalı, Veysel Akça, Işıl Sayhan, Fikriye Milletli Sezgin, Yahya Şahin, Sercan Eroğlu, Selda Songur Dağlı, Fatma Çelik
SS-134 Fatih Çelik Primer peritoneal berrak hücreli karsinom: Nadir bir olgu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:50 - 11:55 Fatih Çelik
SS-135 Şerife Işık The Pregnancy Outcomes of Abortus Imminens Cases: Experiences of a Tertiary Center Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 11:55 - 12:00 Serife Isik, Minel Damla Malgarali, Izem Imge Sahin, Sonay Oztas, Burcu Dincgez Cakmak
SS-136 Özge Özdemir Diagnosis of cleft lip-palate during nuchal translucency screening: How should we suspect? – A case report Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:30 - 12:35 Özge Özdemir, Zeynep Gedik Özköse, Gökhan Bolluk, Sema Süzen Çaypınar, Işıl Turan Bakırcı
SS-137 Berhan Besimoğlu Epileptik Gebelerin COVİD -19 Pandemi Döneminde Nöroloji ve Obstetri Takiplerine Uyumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:35 - 12:40 Berchan Besimoğlu Aşıcıoğlu
SS-138 Züat Acar Diyabetes Mellituslu Gebelerde Fetal Timus Bezinin Boyutu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:40 - 12:45 Züat Acar
SS-139 Selvi Aydın Şenel Polihidroamniyoz tanılı gebelerde perinatal sonuçlar Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:45 - 12:50 Selvi Aydın Şenel
SS-140 Ferdi Vaizoğlu Metilen Mavisi Uygulamasını takiben gelişen malign hipertansif kriz olgu sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:50 - 12:55 Ferdi Vaizoğlu, Gazi Güner, Nilüfer Kocadal
SS-141 Özgür Kara Uterin skar öyküsü olan kadınlarda ikinci trimester gebelik sonlandırmalarında misoprostol ‘ün etkinliğinin araştırılması Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 12:55 - 13:00 Özgür Kara
SS-142 Evrim Koca Are Preoperative Diagnostic Methods Results and Final Pathology Consistent in Patients with Endometrial Pathology for which Intraoperative Pathology Consultation is Requested? Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:00 - 13:05 Evrim Koca, Esra Kartal, Elif Canseven, Hakan Sager, Muhammed Emin Sancak, Burcu Dincgez Cakmak, Ayse Ender Yumru
SS-143 Nurdan Köşedar 30-65 Yaş Arası Kadınlarda HPV Sıklığı ve Bunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:05 - 13:10 Nurdan Köşedar, Ruken Özdemir, Seçil Günher Arıca, Mustafa Reşat Dabak, Sündüs Görükmez
SS-144 Ali Buhur Evaluation of Clinical Outcomes and Patient Satisfaction of TransobturatorTape (TOT) Surgery in Stress Urinary Incontinence Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:10 - 13:15 Ali Buhur, Çetin Şamiloğlu
SS-145 Ali Buhur Analysis of 16 Total Laparoscopic Hysterectomy cases performed in Nyala Sudan TurkishEducation and Research Hospital Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:15 - 13:20 Ali Buhur, Çetin Şamiloğlu
SS-146 Yüksel Oğuz Covid-19 pandemisinin riskli gebeliklerin yönetimine etkisi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:20 - 13:25 Yüksel Oğuz
SS-147 Dilay Karademir Sezaryen sonrası erken dönemde izlenen posterior reversible ensefalopati sendromu PRES Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:25 - 13:30 Dilay Karademir
SS-149 Selcan Sınacı The effect of COVID-19 pandemic on the method of delivery: A tertiary pandemic hospital experience Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:35 - 13:40 Selcan Sinaci
SS-150 Koray Aslan Klinik evre IA endometroid tip endometrial kanserli hastalarda lenfovasküler alan invazyonunun prognostik önemi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 13:40 - 13:45 Koray Aslan
SS-151 Yeşim Özkaya Uçar Konjenital İntestinal Malrotasyon Vakasında Mattox Manevrası ile Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyon Tekniği Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:15 - 14:20 Yeşim Özkaya Uçar
SS-152 Ramazan Denizli Anorektal Malformasyonlar: VACTERL Olgusu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:20 - 14:25 Ramazan Denizli, Dilek Şahin
SS-153 Nihat Farisoğulları Komplet mol hidatiformun eşlik ettiği ikiz gebelik: olgu sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:25 - 14:30 Nihat Farisoğulları, Dilek Şahin
SS-154 Ayşegül Atalay TSH Level Changes Associated with COVID-19 in Pregnancy Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:30 - 14:35 Ayşegül Atalay
SS-155 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu; Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:35 - 14:40 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-156 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca Hüzünlü Overler Sendromu Olabilir mi? Bir Pilot Çalışma Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:40 - 14:45 Müjdegül Zayıfoğlu Karaca, Müzeyyen Gülnur Özakşit, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-157 Aysun Aybatlı Argın Cervical ectopic pregnancy complicated by placenta previa accreta in a patient with essential thrombocythaemia Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:45 - 14:50 Aysun Aybatlı Argın, Mustafa Ulubay, Özhan Özdemir, İlhami Gül
SS-158 İlker Selçuk Safe drive during total laparoscopic hysterectomy Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:50 - 14:55 İlker Selçuk, Zeliha Fırat Cüylan, Hakan Yalçın
SS-159 Erdinç Çetinkaya Doğum İlişkili Yaralanmalarda Vaka Yönetimi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 14:55 - 15:00 Tolga Dinç, Erdinç Çetinkaya, Özgür Akgül
SS-160 Özlem Özgür Gürsoy Gebelikte Leiomyosarkom:Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:00 - 15:05 Özlem Özgür Gürsoy
SS-161 Ayşegül Bestel Hysteroscopy in a patient with complete uterine septum and multiple polyps Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:05 - 15:10 Melih Bestel, Ayşegül Bestel
SS-162 Koray Gök Tersiyer bir merkezde dilatasyon ve küretaj (D&C) ile tedavi edilen sezaryen skar gebelikleri: Olgu serisi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:10 - 15:15 Koray Gök, Bilge Kapudere, Selçuk Özden
SS-163 Emin Üstünyurt Süperfisiyal Anjiomiksoma Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:15 - 15:20 Gökhan Gölcük, Sibel Üstünel, Emin Üstünyurt
SS-164 Ezgi Başaran FMF hastalığı olan gebelerde maternal ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:20 - 15:25 Ezgi Başaran
SS-165 Gökçe Naz Küçükbaş Van ve Çevre İllerinin 2018-2020 Arası Amniyosentez Sonuçları: Tersiyer Merkez Deneyimi Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 15:25 - 15:30 Gökçe Naz Küçükbaş, Deniz Dirik, Onur Karaaslan, Erbil Karaman, Abdülaziz Gül, Ali Kolusarı, Huri Sema Aymelek, Hanım Güler Şahin
SS-166 Caner Mehmet Özer Oosit Sayısı ve Kohorttaki Matür Oosit Oranları Ivf Sonuçlarını Nasıl Etkiler? Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:00 - 16:05 Ayten Türkkanı, Derya Özdemir Taş, Caner Mehmet Özer, Murat Taş, Nafiye Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-167 Caner Mehmet Özer Fertility preservation in patient with undergoing gonadotoxic therapy or surgery Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:05 - 16:10 Nafiye Yılmaz, Caner M Ozer, Derya Tas, Deniz Tuzcuoglu, Ozlem Moraloglu Tekin
SS-168 Derya Taş Fertilization and Early Embryonic Development of In-vitro Matured Metaphase-I Oocytes in Patients with Unexpected Poor Maturity Index Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:10 - 16:15 Nafiye Yılmaz, Şebnem Şen Özyer, Derya Taş, Caner M Özer, Ayten Türkkanı, Esra Şafak Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin
SS-169 Caner Mehmet Özer Key performance indicators (KPIs) of ART laboratory for use in monitoring fresh ICSI cycles in patients with different etiology of infertility Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:15 - 16:20 Nafiye Yılmaz, Mehmet Caner Ozer, Derya Tas, Ayten Turkkani, Ozlem Moraloglu Tekin
SS-170 Eda Sevinç Aslan A new marker for the diagnosis of pelvic inflammatory disease: immature granulocyte Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:20 - 16:25 Pelin Aytan, Şevki Göksun Gökulu, Seyran Bozkurt Babuş, Cuma Taşın, Eda Sevinç Aslan, Hakan Aytan
SS-171 Bora Taşpinar Femur Metastazlı Nöroendokrin Diferensiye Serviks Adenokarsinomu Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:25 - 16:30 Bora Taşpinar, Bahattin Onar, Nilüfer Çetinkaya Kocadal
SS-172 Ayşegül Bestel Before and during the COVID-19 pandemic, women’s access to contraception and reproductive health: A tertiary center experience Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:30 - 16:35 Ayşegül Bestel, Özge Özdemir
SS-173 Bahattin Onar Vezikovajinal Fistül ile Prezente Olan Lokal Agresif Skuamöz Hücreli Serviks Kanseri Olgusunda Yönetim: Olgu Sunumu Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:35 - 16:40 Dr. Bahattin Onar, Dr. Bora Taşpınar, Dr. Baki Erdem, Dr. Nilüfer Çetinkaya Kocadal
SS-174 Gazi Güner Vena Cava İnferior Tutulumlu İntravenöz Uterin Leiomyosarkom Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 16:40 - 16:45 Gazi Güner, Tuncay Türksoy, Baki Erdem, Nilüfer Çetinkaya Kocadal
SS-178 Fatma Ketenci Gencer The Distribution of Cervicovaginal Smear Results and Risk Factors of Abnormal Smear in Pregnancy  Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 17:00 - 17:05 Fatma Ketenci Gencer, Ozlem Sogut, Burcu Dincgez Cakmak
SS-179 Cem Yalçınkaya Yaşlı kadınlarda yüksek riskli HPV ve sitolojik anormallik prevelansı Sunum Tarihi: 21.03.2021|Sunum Saati: 17:05 - 17:10 Cem Yalçınkaya, Fatma İsmail Ali Ramadan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri – 18-21 Mart 2021 / Online