18 MART PERŞEMBE
A SALONU
20:00-21:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin (Ankara Şehir H. Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi)
Prof. Dr. Viktor Gommel
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik (Sağlık Bilimleri Üni. Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü)
19 MART CUMA
A SALONU
09.00-12.20 İnteraktif Cerrahi Sunumlar

Oturum Başkanları:
Dr. Yakup Kumtepe, Dr. Bülent Urman, Dr. Polat Dursun, Dr. İlker Selçuk
09.00-09.20 Robotik pelvik paraaortik lenf adenektomi / Dr. Mete Güngör
09.20-09.40 Laparoskopik ekstraperitoneal paraaortik lenfadenektomi / Dr. Ignacio Zapardiel
09.40-10.00 Laparoskopik myomektomi / Dr. Gazi Yıldırım
10.00-10.20 Histeroskopi / Dr. Osama Shawki
10.20-10.40 Over kanserinde üst abdominal cerrahi / Dr. Nejat Özgül
10.40-11.00 Plasenta perkretaya bağlı vena cava inferiora uzanan ovaryan ven trombozu / Dr.Elif Gül Yapar Eyi
11.00-11.20 Vajinal SSLP + McCall culdoplasti / Dr. Melike Doğanay
11.20-11.40 TVT-TOT / Dr. Orhan Aksakal
11.40-12.00 Vasa previa, Ablasyo plasenta, Plasenta Akreta Spektrumu / Dr. Dilek Şahin
12.00-12:20 Laparoskopik lateral mesh süspansiyonu / Dr. H.Levent Keskin
12.20-12.30 Öğle Arası
12:30-13:00 UYDU SEMPOZYUMU: (Medtronic)

Oturum Başkanı: Dr. Cem Atabekoğlu
Konuşmacı: Dr. Nafiye Yılmaz

İntrauterin patolojilerde mekanik morselasyon sistemlerinin kullanımı
13.30-14.55 Jinekolojik Onkoloji Oturumu- 1

Oturum Başkanları:
Dr. Fırat Ortaç, Dr. A. Taner Turan, Dr. Bülent Özdal
13.30-13.45 İleri evre over kanserinde primer cerrahi ile neoadjuvan kemoterapi-interval sitoredüktif cerrahi sonuçları / Dr. Ali Ayhan
13.45-14.00 Rekürren over kanserinde cerrahi için hasta seçimi / Dr. Çağatay Taşkıran
14.00-14.15 Over kanseri tedavisindeki gelişmeler, PARP inhibitörleri ve Bevacizumab / Dr. Mehmet Ali Şendur
14.15-14.30 Sinir koruyucu radikal histerektomi tekniği, anatomi ve paradigmalar / Dr. M. Zelal Muallem
14.30-14.45 COVID-19 pandemi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisi / Dr. Murat Öz
14.45-14.55 Tartışma
14.55-15.00 Ara
15.00-16.45 Jinekolojik Onkoloji Oturumu – 2

Oturum Başkanları:
Dr. Ali Haberal, Dr. Kunter Yüce, Dr. Hakan Yalçın
15.00-15.15 Endometrium kanseri yönetiminde sentinel lenf nodu prosedürü / Dr. Salih Taşkın
15.15-15.30 Ailesel jinekolojik kanserlerde profilaktik cerrahi yaklaşımlar / Dr.M. Anıl Onan
15.30-15.45 Servikal kanser taraması ve önlenmesi / Dr. Murat Gültekin
15.45-16.00 Jinekolojik kanserlerde fertilite koruyucu yaklaşım / Dr. Fuat Demirkıran
16.00-16.15 Minimal invaziv radikal histerektomi: son güncelleme / Dr. Pedro Ramirez
16.15-16.30 Over kanserinde lenfadenektominin yeri / Dr. M. Faruk Köse
16.30-16.45 Tartışma
B SALONU
09.00-09.30 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
Dr. Fuat Emre Canpolat, Dr. Gözde Kanmaz, Dr. Suna Oğuz
   
09.40-10.10 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
Dr. Sabriye Korkut, Dr. Sara Erol
   
10.20-10.50 SÖZEL SUNUMLAR (YENİDOĞAN)

Oturum Başkanları:
Dr. H. İbrahim Yakut, Dr. Ali Ulaş Tuğcu
   
11.00-12.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Berna Seçkin, Dr. Emre Özgü
   
13.00-14.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Dr. Osman Türkmen
   
14.45-16.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Niyazi Tuğ, Dr. Ülkü Özmen
   
16.30-18.00 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Esengül Türkyılmaz, Dr. Raziye Desdicioğlu
   
18.15 – 19.45 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Meryem Kuru Pekcan, Dr. Murat Taş
20 MART CUMARTESİ
  A SALONU
09.00-10.25 PKOS-İnfertilitede İnositollerin Yeri

Oturum Başkanları:
Dr. Gülnur Özakşit, Dr. Turan Çetin, Dr. Yılmaz Şahin
09.00-09.15 Polikistik over sendromunda tüm embriyoları dondurmanın zamanı geldi mi? Dr. Bülent Tıraş
09.15-09.30 PKOS – İnfertilite açısından tedavi yaklaşımları: Non-IVF ve IVF siklusları / Dr. Erol Tavmergen
09.30-09.45 PKOS-İnfertilitede İnositollerin tedavideki yeri / Dr. Cavidan Gülerman
09.45-10.00 PKOS-Bir endokrinopati olarak uzun dönem sonuçları / Dr. Oya Gökmen
10.00-10.15 Endometrioziste infertilite açısından görüntüleme yöntemleri / Dr. Ayşe Seyhan Ata
10.15-10.30 Endometrioziste infertilite için tedavi yaklaşımları: Medikal, cerrahi, IVF? / Dr. Erkut Attar
10.30-10.40 Tartışma
10.40-10.45 Ara
10.45-11.40 Luteal Faz Desteği

Oturum Başkanları
: Dr. Hüseyin Görkemli, Dr. Hüseyin Yeşilyurt, Dr. Serdar Dilbaz
10.45-11.00 Korpus Luteum Fizyolojisi-Histolojisi / Dr. İnci Kahyaoğlu
11.00-11.15 Luteal Faz Desteği-Güncel Yaklaşımlar / Dr. Hasan Sallam
11.15-11.30 Luteal Faz Desteği – Fresh Siklus- Frozen Siklus / Dr. Emre Pabuçcu
11.30-11.40 Tartışma
11.40-11.45 Ara
11.45-13.10 IVF Oturumu

Oturum Başkanları:
Dr. Timur Gürgan, Dr. İbrahim Polat, Dr. Şebnem Özyer
11.45-12.00 ART’de alternatif KOH uygulamaları / Dr. Murat Sönmezer
12.00-12.15 ART’de fertilite prezervasyonu stratejileri / Dr. Kutluk Oktay
12.15-12.30 ART’de onko fertilite ve klinik deneyimimiz / Dr. Nafiye Yılmaz
12.30-12.45 ART’de PGT: Kanıta dayalı uygulamalar / Dr. Muhterem Bahçe
12.45-13.00 ART’de günümüz ve gelecek / Dr. Mohamed Aboulghar
13.00-13.10 Tartışma
13.10-13.15 Ara
13.15-14.10 UYDU SEMPOZYUMU: Oosit Sayısı ve Başarı (MERCK)

Oturum Başkanı:
Dr. Oya Gökmen
Konuşmacı: Dr. Peter Humaidan
14.15-15.10 Androloji Oturumu: ART’de erkek faktöründe başarıyı artırıcı güncel yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Gülekli, Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Dr. S. Temel Ceyhan
14.15-14.30 Embriyolog gözüyle IVF’de erkek faktörü / Dr. Ayten Türkkanı
14.30-14.45 TESE negatif hastanın tedavisi / Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu
14.45-15.00 Klinisyen gözüyle ROSI uygulamaları klinik deneyim / Dr. Recai Pabuçcu
15.00-15.10 Tartışma
15.10-15.15 Ara
15.15-16.25 COVID-19 Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. H. Levent Keskin, Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, Dr. Atakan Tanacan
15.15-15.30 COVID-19 Tanı ve Tedavisi / Dr. Rahmet Güner
15.30-15.45 COVID-19’da gebelik ve fetus üzerine etkileri var mıdır? Gebelik takibi nasıl yapılmalıdır? Doğum ne zaman ve nasıl gerçekleştirilmelidir? / Dr. Özlem Moraloğlu Tekin
15.45-16.00 COVID-19 pozitif gebede yenidoğana yaklaşım / Dr. Elif Güler Kazancı
16.00-16.15 COVID-19’un erkek üreme sağlığı üzerine etkileri / Dr. Selahattin Çayan
16.15-16.25 Tartışma
16.25-16.30 Ara
17.00-18.30 Pelvik Ağrı ve Endometriozis Oturumu(International Pelvic Pain Society –IPPS Katkıları ile)

Oturum Başkanları:
Dr. Erkut Attar, Dr. Berna Dilbaz, Dr. Serkan Kahyaoğlu
17.00-17.15 KPA’da basitleştirilmiş hikaye alımı / Dr. Jorge Carillo
17.15-17.30 Vulvovajinal ağrıda güncel durum / Dr. Georgine Lamvu
17.30-17.45 Histerektomi sonrası persiste ağrı / Dr. Juan Diego Villegas
17.45-18.00 Endometriozis ilişkili ağrı: Eski şarkıya yeni kapak / Dr. Erkut Attar
18.00-18.15 Adolesan endometrioziste ağrı yönetimi / Dr. Ertan Sarıdoğan
18.15-18.30 Tartışma
   
  B SALONU
09.00-11.00 Klinik Pelvik Anatomi Kursu

Oturum Başkanları:
Dr. H. Levent Keskin, Dr. Murat Öz
  1. Pelvis Anatomisi / Dr. İlkan Tatar
  2. Klinik pelvik retroperitoneal anatomi / Dr. İlker Selçuk
  3. Ürolojik komplikasyonların yönetimi / Dr. Emre Huri
  4. İntestinal komplikasyonları yönetimi / Dr. Erdinç Çetinkaya
  5. Video eşliğinde pelvik diseksiyon / Dr. İlker Selçuk
11.00-13.00 Obstetrik Simülasyon Kursu

Oturum Başkanları:
Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Dr. Dilek Şahin, Dr. Tuğba Ensari
  1.Omuz distosisi / Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Dr. Kübra Akkaya
  2. Eksternal sefalik versiyon / Dr. Sophia Webster
  3. Makat doğum / Dr. H.Levent Keskin
  4. Operatif doğum (Vakum ekstraksiyon ve Forseps uygulaması), / Dr. A. Seval Erdinç
  5. Postpartum kanama / Dr. Dilek Şahin
14:00-15.25 Obstetrik Kanama Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Yaprak Üstün, Dr. Turhan Çağlar, Dr. Elif Gül Yapar Eyi
14.00-14.15 Obstetrik kanamada risk faktörleri ve maternal mortaliteyi azaltmaya yönelik stratejiler / Dr. Aykan Yücel
14.15-14.30 Plasenta akkretanın ağır formlarında tanı ve yaklaşım / Dr. Jose M. Palacios Jaraquemada
14.30-14.45 Plasenta akkreta spektrumunda tek aşamalı cerrahi-10 yılın deneyimi / Dr. Jose M. Palacios Jaraquemada
14.45-15.00 Obstetrik Kanamanın cerrahi yönetimi / Dr. İsmail Özdemir
15.00-15.15 Hipovolemik şok yönetiminde güncel durum / Dr. Namık Nebi Özcan
15.15-15.25 Tartışma
15.25-15.30 Ara
15.30-16.25 Uydu Sempozyumu, Obstetrik kanamalarda kan ve kan ürünleri kullanımı Fibrinojen Oturumu (CSL-BEHRING)

Oturum Başkanları: Dr. Volkan Kurtaran, Dr. Mete Gürol Uğur

Türkiye hasta kan yönetimi projesi ve fibrinojen / Dr. Berrin Günaydın
Postpartum kanamada fibrinojenin yeri ve vaka sunumları / Dr. Kenan Dolapçıoğlu
16.45-18.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Kadir Çetinkaya, Dr. Zehra Kurdoğlu
21 MART PAZAR
A SALONU
09.00-10.25 Ürojinekoloji Oturumu

Oturum Başkanları:
Dr. Melike Doğanay, Dr. İsmail Mete İtil, Dr. Orhan Aksakal
09.00-09.15 Ürodinamik inceleme: cerrahi öncesi gerekli mi? / Dr. Kuntay Kokanalı
09.15-09.30 İnkontinans cerrahisi sonrası nüks: Çözüm nedir? / Dr. Murat Ekin
09.30-09.45 Apikal prolapsus cerrahisi: Yönümüz vajinal mi abdominal mi olsun? / Dr. Ateş Karateke
09.45-10.00 Ürojinekolojide laparoskopik cerrahinin rolü-NOTES. / Dr. Özgür Yeniel
10.00-10.15 Gebelik, doğum ve pelvik taban karmaşası. / Dr. Hakan Aytan
10.15-10.25 Tartışma
10.25-10.30 Ara
10.30-11.55 Jinekoloji Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Cemal Reşit Atalay, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. A. Filiz Yavuz
10-30-10.45 Menopoz döneminde Hormon tedavisinde neredeyiz? Hormonofobik mi olduk? / Dr. Sevim Dinçer Cengiz
10.45-11.00 Postmenopozal osteoporoz için tarama yapalım mı? Tanı ve tedavide güncel yaklaşımlar nelerdir? / Dr. Fatih Durmuşoğlu
11.00-11.15 Vulvodinide yaklaşım, tanı ve tedavi nasıl olmalıdır? / Dr. Serpil Aydoğmuş
11.15-11.30 Jinekolojik ameliyatlardan önce rutin servikal smear ve endometrial örnekleme yapalım mı? / Dr. Erdinç Sarıdoğan
11.30-11.45 Tubo-ovarian abse tedavisi nasıl olmalıdır, medikal, laparoskopi, laparotomi? / Dr. Ömer Lütfi Tapısız
11.45-11.55 Tartışma
11.55-12.00 Ara
12.00-12.25 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu

Oturum Başkanları:
Dr. Doğa Öcal, Dr. Zehra Kurdoğlu
Konuşmacı:
Dr. Batuhan Turgay
12.30-13.25 Cell-Free DNA Paneli

Moderatörler:
Dr. Nuri Danışman, Dr. Özgür Deren
Panelistler:
Dr. Aydan A. Biri, Dr. Tuncay Nas, Dr. Serdar Ceylaner, Dr. Özgür Özyüncü, Dr. Atakan Tanaçan
13.30-14.55 Yüksek Riskli Gebelik-Neonatoloji Ortak Oturumu
Obstetrik USG’de Sık görülen Fetal Anomalilerin Tanısı ve Yönetimi -1

Oturum Başkanları:
Dr. Akgün Oral, Dr. Cansun Demir, Dr. Dilek Şahin
13.30-13.45 Fetal kardiyak tarama / Dr. Yalçın Kimya
13.45-14.00 Konjenital kalp anomalilerinin tedavisi / Dr. İrfan Taşoğlu
14.00-14.15 Fetal Santral Sinir sistemi Anomalileri / Dr. Atıl Yüksel
14.15-14.30 Konjenital Santral Sinir sistemi anomalileri tedavisi / Dr. Harun Demirci
14.30-14.45 Yenidoğanda sık görülen konjenital iskelet sistemi defektleri ve kemik kırıkları tedavisi / Dr. Ali Fuat Karataş
14.45-14.55 Tartışma
14.55-15.00 Ara
15.00-16.45 Yüksek Riskli Gebelik-Neonatoloji Ortak Oturumu
Obstetrik USG’de Sık görülen Fetal Anomalilerin Tanısı ve Yönetimi -2

Oturum Başkanları:
Dr. Emrah Şenel, Dr. Merih Bayram, Dr. Tamer Mungan
15.00-15.15 Fetal Genitoüriner Sistem Anomalileri / Dr. Sabahatin Altunyurt
15.15-15.30 Konjenital Üriner sistem anomalileri tedavisi / Dr. Tuğrul Tiryaki
15.30-15.45 Fetal gastrointestinal Sistem Anomalileri / Dr. Oluş Api
15.45-16.00 Konjenital gastrointestinal sistem anomalileri tedavisi / Dr. Müjdem Nur Azılı
16.00-16.15 Fetal Toraks Anomalileri / Dr. Tülin Özcan
16.15-16.30 Konjenital diyafragma hernilerinde cerrahi tedavi / Dr. Emrah Şenel
16.30-16.40 Tartışma
16.40-16.45 Ara
16.45-18.10 Yenidoğan Oturumu

Oturum Başkanları: Dr. Ayşegül Zenciroğlu, Dr. Cüneyt Tayman, Dr. Ayşegül Neşe Kurt
16.45-17.00 Yenidoğanda güncel tarama testleri / Dr. Evrim Alyamaç Dizdar
17.00-17.15 Doğum salonu yönetiminde güncel yaklaşımlar / Dr. Fatma Nur Sarı
17.15-17.30 Neonatal ensefalopati / Dr. Abdullah Kurt
17.30-17.45 Yenidoğanda Brachial Pleksus Paralizisi tanı, sınıflama, izlem / Dr. Arzu Yılmaz
17.45-18.00 Yenidoğanda Brachial Pleksus Paralizisi Cerrahi Tedavi ve Prognoz / Dr. Akın Üzümcügil
18.00-18.10 Tartışma
18.30-18.45 KAPANIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin
B SALONU
09.00-10.30 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Dr. Emin Üstünyurt, Dr. Necati Hançerlioğulları
   
10.45-12.15 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Dr. Nurten Tarlan, Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş
   
12.30-14.00 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları:
Dr. Hatice Akkaya, Dr. Serra Akar
   
14.15-15.45 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanı: Dr. Zeliha Fırat Cüylan, Atakan Tanaçan
   
16:00-17:24 SÖZEL SUNUMLAR (KADIN DOĞUM)

Oturum Başkanları: Dr. Özhan Özdemir, Dr. Emre Karaşahin